Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa không làm theo cách mong mỏi của con người

§ Giuse Thẩm Nguyễn

ĐGH Phanxicô nói rằng nhiều người đã được rửa tội, là Kitô hữu, nhưng “lại sống như thể Đức Kitô không hiện hữu”

Trước khi đọc kinh Truyền Tin cùng với các khách hành hương hiên diện tại Quảng Trường Thánh Phê-rô vào ngày Chúa Nhật 8 tháng Bẩy, ĐGH nói rằng Thiên Chúa không làm theo ý của con người, và Ngài thường tỏ mình ra và ban cho chúng ta ân sủng theo cách riêng của Ngài.

GhPhanxico.jpg

“Thiên Chúa không theo những định kiến. Chúng ta phải nỗ lực mở lòng, mở trí để chấp nhận một thực tại thiêng liêng xẩy đến với chúng ta”

ĐGH đan cử một ví dụ, người dân làng Nazareth không thể hiểu được Chúa Giê-su, một bác thợ mộc tầm thường, không được học tại trường lớp, lại có thể thực hiện những phép lạ và trổi vươt hơn cả các kinh sư, ký lục về giáo huấn của Ngài.

Bởi quá quen thuộc với gia đình và nguồn gốc tầm thường của Chúa Giê-su, những người trong làng đi từ kinh ngạc tới hoài nghi về những điều Chúa đã nói.

“Thay vì mở lòng đón nhận thực tại, họ lại bị vấp ngã.” Bởi vì trong đầu óc, với định kiến của họ, Thiên Chúa không bao giờ tự hạ để nói qua một con người tầm thường như thế.

“Đó là sự vấp ngã của mầu nhiệm nhập thể” mà nó vẫn tiếp tục đến ngày nay. Khi người ta có những định kiến trước về Thiên Chúa, làm cho người ta không nhận ra Người.

“Đây là vấn đề đức tin; thiếu đức tin là một trở ngại để nhận ân sủng của Thiên Chúa. Nhiều người đã được rửa tội nhưng lại sống như thể là Đức Kitô không hiện hữu – Họ lập đi lập lại những cử chỉ và những dấu chỉ của đức tin, nhưng những điều này không tương hợp với một sự gắn bó thực sự với con người của Chúa Giesu và Tin mừng của ngài.”

“Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài bằng thái độ khiêm nhường lắng nghe và hiền lành chờ đợi bởi vì ân sủng của Thiên Chúa thường đến với chúng ta trong những cách bất ngờ, không giống như sự mong chờ của chúng ta”.

Mẹ Teresa thành Calcutta là một điển hình về điều này. Là một nữ tu nhỏ nhắn, nghèo nàn – chỉ với cầu nguyện và những công việc tốt lành – đã làm nên những điều lớn lao và kỳ diệu và “cách mạng hóa công việc bác ái của Giáo Hội.”

ĐGH Phanxicô nói rằng “Mẹ Teresa là một gương mẫu cho chúng ta ngày nay,” và kêu gọi mọi người hãy mở lòng để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, sự thật, sứ vụ và lòng thương xót, “cho mọi người, không loại trừ bất cứ ai.”

Source: Catholic Herald God does not conform to people's expectations, Pope Francis says

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 09.07.2018 16:14