Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và lòng sùng kính của Balan với Đức Maria

§ Hồng Thủy

Vác-sa-va – Ngày 03/05 hàng năm, người dân Balan kỷ niệm ngày Độc lập. Sự kiện này không chỉ là lòng tri ân đối với quốc gia, nhắc nhớ đến ngày lễ liên kết với sự ra đời của Hiến pháp, nhưng nó là một cái gì đó lớn hơn: nó cũng mừng một sự kiện, ở trong lòng của người dân của quốc gia này, liên kết với việc sùng kính Mẹ Maria.

1551978_DmDen.jpg

Đức Mẹ đen của Balan

Ngày 03/05/1791, Hiến pháp Ba lan được công bố, xác nhận tính chất dân chủ của quốc gia. Nhưng trên hết, ngày đặc biệt này được liên kết với việc tôn kính Đức Maria.

Mối dây liên kết chặt chẽ giữa miền đất Balan và Đức Maria được diễn tả nơi con người và tư tưởng của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong tư tưởng của mình, ngài cảm nhận mạnh mẽ mối liên kết hiền mẫu của Mẹ Maria và ngài không ngừng tìm kiếm điều này trong suốt cuộc sống của ngài. Tâm tình này hướng dẫn ngài đưa dòng chữ Totus tuus (Tất cả thuộc về Mẹ) vào khẩu hiệu Giáo hoàng của ngài để chỉ sự hoàn toàn thuộc về Đức Maria.

Ngay từ khi còn trẻ, Karol Wojtila (sau này là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II) đã đón nhận được lòng sùng kính Mẹ Maria qua các tác phẩm nói về lòng sùng kính Mẹ Maria của thánh Luigi Grignon de Monfort và áo choàng Đức Mẹ. Chính trên con đường này, ngài đã nung nấu lòng yêu mến Giáo hội và phó thác cho lòng nhân từ hiền mẫu của Mẹ Maria.

Nhưng chắc chắn một điều, lòng sùng kính Đức Maria, điều đã đồng hành với ngài, được phát triển trong lòng sùng kính của nước Balan đối với Mẹ Maria, bắt đầu từ ngày 01/04/1656, khi Đức Maria được tôn phong làm Nữ vương của Balan. Nhiều vị thánh khác như Massimiliano Kolbe, Faustina Kowalska, Stanislaw, Adalberto đã yêu quý Giáo hội nhờ Mẹ Maria chí thánh.

Sợi dây chỉ hồng nối kết tất cả các chứng tá của Chúa Kitô với quê hương của họ chính là tình yêu mạnh mẽ dành cho Mẹ Maria. Ngày 17/10/1978, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định tình cảm này, như là Giáo hoàng và công dân Balan, khi ngài nói: “Trong giờ phút này, chúng ta không thể không hướng lòng trí chúng ta, với tình con thảo, về Mẹ maria, lập lại những lời ngọt ngào totus tuus mà chúng ta đã ghi khắc trong tim chúng ta trong ngày tấn phong Giám mục.” Và với lời mời gọi này thật là đẹp khi nhớ lại ngày này bởi vì nó nhắc cho chúng ta về tên chí thánh của Đức Maria. (ACI 09/05/2018)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 12.05.2018 13:31