Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tân Bề trên Tổng quyền dòng Ngôi Lời: Cha Paulus Budi Kleden

§ Lm Trần Đức Anh, OP

NEMI. Một người Indonesia đã được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền mới của dòng Ngôi Lời. Đó là Cha Paulus Budi Kleden, 52 tuổi, cho đến nay là Tổng Cố Vấn của dòng.

Cha Kleden đã học tại Vienne, bên Áo, từ năm 1988 đến 1993, hoạt động tại Áo và Thụy Sĩ. Từ 1996 đến 2001, cha sống tại Đức và đã bảo vệ luận án tại Đại học Freiburg-am-Brisgau. Sau đó cha trở về nước, giảng dạy thần học và triết học tại chủng viện Ledalero. Trong 6 năm qua, cha Kleden thuộc ban tổng cố vấn của dòng. Cha được Tổng tu nghị của dòng, đang nhóm tại Nemi, mạn nam Roma, bầu lên ngày 4-7 vừa qua, với nhiệm kỳ 6 năm.

Dòng Ngôi Lời hiện có khoảng 6 ngàn tu sĩ trong đó có Tỉnh Dòng Việt Nam. Theo cha tân Bề trên Tổng Quyền, dòng phải tiếp tục dấn thân đối thoại trong tinh thần ngôn sứ với các tôn giáo và các nền văn hóa khác (cath.ch 5-7-2018)

Lm Trần Đức Anh, OP

Đọc nhiều nhất Bản in 05.07.2018 11:33