Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sri Lanka: hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 40 năm - đã có 80.000 nạn nhân

§ Xavier Nguyễn Đông

Colombo (Agenzia Fides 09/03/2017) - Khoảng một triệu người đang cần thực phẩm khẩn trương và hàng chục ngàn người đang cần cứu trợ cách khẩn cấp vì nạn hạn hán nghiêm trọng ở Sri Lanka (Tích Lan).

Đó là tóm lược cuả những lời báo động từ các tuyên bố của chính phủ Sri Lanka và cuả Liên Hiệp Quốc.

Trong năm vừa qua, đất nước này đã phải đối mặt với một nạn hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong một báo cáo gần đây, Trung tâm quản lý thiên tai cho biết đã có tới một triệu 200 ngàn người bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Khoảng 900,000 cần thực phẩm cấp bách, trong số này, khoảng 80.000 cần cứu trợ khẩn cấp.

Hạn hán ảnh hưởng đến tất cả 9 tỉnh, nói rõ hơn là ảnh hưởng đến 23 huyện trong tổng số 25 huyện cuả quốc gia.

Theo ước tính thì một phần ba dân số đang gặp phải khó khăn về nguồn nước. Chính phủ đã phải bắt đầu phân phối nước đến 180 ngàn gia đình kể từ ngày 2 tháng 3.

Người ta hy vọng sẽ có mưa vào cuối tháng này hoặc vào đầu tháng Tư, tiếp theo sẽ là muà "Gió Mùa." Tuy nhiên, điều này không làm giảm bớt các vấn đề của nông dân là những người đã bị lỡ muà trồng cấy. Theo ước tính, chỉ có 10% nông dân đã có thể gieo giống cho mùa lúa tới.

Xavier Nguyễn Đông

Đọc nhiều nhất Bản in 10.03.2017. 18:14