Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Số phận” của chúng ta là sống trong tình bạn hữu với Chúa Giê-su

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(Vatican News) Trong Thánh Lễ sáng nay tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ngày 14 tháng Năm 2018, ĐGH Phanxiô đã kêu gọi các tín hữu sống ơn gọi của mình là sống tình bạn hữu với Chúa Giê-su, Đấng có tình yêu trung tín, dù ngay cả đối với kẻ phản bội Ngài.

Chúng ta nhận được tình bạn hữu với Chúa Giê-su qua trúng thăm, nghĩa là bởi số phận, chứ không phải bởi “cơ hội tình cờ” và ơn gọi của chúng ta đích thực là ở lại trong tình bạn hữu của Thiên Chúa.

ĐGH đã suy tư về chữ bốc thăm, một chữ đã được nhắc lại nhiều lần qua bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay và lời cầu nguyện Lễ Mừng Thánh Matthia, người đã được chọn bằng cách bốc thăm để thay thế chức vụ của Giu-da Is-ca-ri-ốt đã phản bội Chúa.

Số phận của chúng ta – tình bạn với Chúa Giê-su.

ĐGH nói rằng chúng ta đã nhận được quà tặng tình bạn hữu với Chúa Giê-su như là số phận của chúng ta, và ơn gọi của chúng ta là sống như bạn hữu của Người.

ĐGH nói rằng tất cả các Kitô hữu đều nhận được quà tặng bạn hữu này, mà các tông đồ đã nhận được với một mức độ “mạnh mẽ hơn”. Đây là một quà tặng mà Thiên Chúa luôn ôm ấp, trung thành với nó.

Tình bạn hữu của Chúa Giê-su với ngay cả những kẻ phản bội.

ĐGH giải thích rằng nhiều lần chúng ta không trung tín và tự tách xa Thiên Chúa với tỗi lỗi của chúng ta, với tánh khí bất thường của chúng ta, nhưng Chúa Giê-su thì luôn “trung tính với tình bạn hữu của Người.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su không còn gọi chúng ta là “tôi tớ” nữa, nhưng là “bạn hữu” và Chúa giữ lời cho đến tận cùng vì Chúa là Đấng trung tín. Lời cuối cùng Chúa Giê-su nói với Giu-da là “bạn” chứ không phải “xéo đi”.

ĐGH chỉ ra rằng, tuy vậy Giu-da đã tự do chọn lấy số phận của mình, tự tách mình ra khỏi Chúa Giê-su. ĐGH gọi đây là sự bội phản, khi một người bạn biến thành kẻ thù, một kẻ lạnh lùng hay một kẻ phản bội.

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thày”.

ĐGH nhắc lại cuộc bầu chọn thánh Matthia trong sách Tông Đồ Công Vụ khi thánh nhân được chọn qua việc bốc thăm để trở thành một “chứng nhân của sự Sống Lại”, “một chứng nhân quà tặng tình yêu” của Chúa Giê-su, Đấng chia sẻ với bạn hữu của mình về những điều bí nhiệm được mặc khải cho Người bởi Thiên Chúa Cha.

Ngay cả những người tự tách xa Thiên Chúa, Chúa Giê-su vẫn luôn đợi chờ, trung tín với tình bạn hữu của Người. ĐGH mời gọi các Kitô hữu hãy nguyện xin Chúa Giê-su ban cho ân sủng để ở lại trong tình yêu của Người, trong tình bạn hữu của Người.

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 14.05.2018 18:34