Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phương thức tuyển chọn Giám Mục mới tại Ba Lan

§ Nguyễn Việt Nam

(VietCatholicNews 15/01/2007)

Trước việc phải từ chức ngay trong lễ nhậm chức của Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus của tổng giáo phận Warsaw, sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan là Đức Tổng Giám Mục Jozef Kowalczyk đã cho biết về phương thức tuyển chọn Giám Mục mới tại Ba Lan.

Trong bài phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo KAI của Ba Lan, Đức Tổng Giám Mục Kowalczyk thông báo rằng để tránh tình trạng như vừa qua, “các tài liệu của cảnh sát và của mật vụ cộng sản liên quan đến ứng viên Giám Mục sẽ được nghiên cứu trước khi các bổ nhiệm được quyết định”.

Liên quan đến Đức Cha Wielgus, Đức Tổng Giám Mục Kowalczyk cho biết: “Tôi phải nói rằng trong khi Đức Cha Wielgus làm giám đốc Đại Học Công Giáo Lublin trong 10 năm và khi ngài làm Giám Mục giáo phận Plock trong 8 năm chẳng ai thông báo với chúng tôi điều gì, ngay cả một chút xíu hồ nghi”.

Đức Tổng Giám Mục Kowalczyk nhấn mạnh rằng lương tâm của người Công Giáo đòi buộc là nếu ai biết một linh mục nào không xứng đáng được đề cử Giám Mục hay một chức vụ nào trong hàng giáo phẩm thì phải báo cho Tòa Thánh trực tiếp hay qua tòa sứ thần.

“Và nguyên tắc này cũng phải áp dụng cho các vai trò như đại sứ, thừa tác viên hay ký giả. Mọi người phải có trách nhiệm này. Không ai đã thông báo cho chúng tôi kể cả gọi điện thoại”.

Trong một diễn biến khác, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lên tiếng ca ngợi quyết định của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan sẽ điều tra về quá khứ của các Giám Mục Ba Lan và gởi báo cáo trực tiếp về Bộ Giám Mục để tùy Tòa Thánh quyết định và tại mỗi giáo phận sẽ có một ủy ban được thành lập nhằm điều tra về các dính líu của mỗi một linh mục với chế độ cộng sản. Đức Hồng Y cho rằng “Các chính trị gia Ba Lan và các viên chức nhà nước cũng phải nên làm như vậy”.

Nguyễn Việt Nam

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.01.2007. 15:49