Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phỏng vấn cha Laurent - một ông Tây nói tiếng Việt

§ Văn Yên, SJ

Cha Laurent, thuộc Hội thừa sai Paris (MEP), đang giúp chuẩn bị hồ sơ phong thánh theo đề nghị của HĐGM Việt Nam. Cha đang theo một khoá học tại Roma về việc chuẩn bị hồ sơ cho trong tiến trình phong thánh trong Giáo hội.

Vatican News Tiếng Việt đã mời cha đến phòng quay của Vatican News tại Roma để có một cuộc phỏng vấn.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 06.02.2020 12:33