Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: Các cơ quan trung ương Tòa Thánh vẫn mở cửa hoạt động

§ Đặng Tự Do

Trong thông báo đưa ra hôm 12 tháng Ba 2020, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết:

Sáng nay, tại Hội trường Thượng Hội Đồng Giám Mục cũ, một cuộc họp liên bộ bất thường đã diễn ra, dưới sự chủ toạ của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, với sự có mặt của tất cả các nhà lãnh đạo của Giáo triều Rôma.

Mục đích của cuộc họp là bàn về sự phối hợp giữa các chức năng của các bộ, và các suy tư liên quan đến các nhân viên Tòa Thánh trong bối cảnh thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Về vấn đề này, cuộc họp đi đến quyết định rằng các bộ và các cơ quan trung ương Tòa thánh khác cũng như các cơ quan của quốc gia Thành Vatican sẽ vẫn mở cửa để bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho Giáo hội toàn cầu, phối hợp với phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đồng thời áp dụng tất cả các quy định về sức khỏe và các cơ chế linh hoạt công việc được thiết lập và ban hành trong những ngày gần đây.

Source: Vatican News Coronavirus: Vatican Dicasteries to remain open

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 13.03.2020 16:30