Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phát hiện đền thờ cổ tại Israel

§ Trầm Thiên Thu

DO THÁI - Các nhà khảo cổ Israel đã phát hiện đền thờ cổ được xây dựng 2.750 trước tại Tel Motza, miền Tây Giêrusalem.

121228Israel-2.jpg

Các trưởng nhóm khảo cổ Anna Eirikh, Hamoudi Khalaily và Shua Kisilevitz cho biết: “Phát hiện ngôi đền tại Tel Motza là điều khác thường, khó còn di tích tòa nhà nào ở Giuđêa vào thời Đệ nhất Đền thờ (First Temple)”. Họ nói rằng tính duy nhất của cấu trúc được tăng lên nhờ trạng thái gần giống Đền thờ Giêrusalem, trung tâm chính của vương quốc này, là ngai vàng của Thánh vương David và Solomon.

121228Israel-1.jpg

Bộ Ngoại giao Israel cho biết: “Cấu trúc vách tường có hình khối, có lối vào rộng hướng về phía Đnông, phù hợp với truyền thống xây dựng đền đài ở vùng Cận Đông: Ánh nắng từ phía Đông chiếu sáng các vật đặt trong đền thờ, là biểu tượng sự hiện hữu của Chúa. Một cấu trúc vuông có thể là bàn thờ tại sân đền thờ, và nơi lưu trữ các chén thánh cũng được phát hiện gần cấu trúc vuông này. Sự tập hợp gồm các bình đất dùng trong các nghi lễ, với các mảnh chén thánh (dùng trong các nghi lễ thánh), các bệ đặt được trang trí, và một số bình khác”.

Họ giải thích thêm: “Đền thờ cổ này có liên quan cuối thời quân chủ, tức là thời Hezekia và Isaia. Thời này bãi bỏ các nơi cử hành nghi lễ, tập trung vào việc thực hành nghi lễ tại Đền thờ Giêrusalem”.

(Theo TimesOfIsrael.com)

Trầm Thiên Thu

Đọc nhiều nhất Bản in 28.12.2012. 18:42