Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phản ứng của Đức Hồng Y Pietro Parolin về video đe doạ tấn công khủng bố Đức Giáo Hoàng

§ Đặng Tự Do

"Ta không thể không lo lắng, trước hết là đối với thứ hận thù vô nghĩa này."

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng một ngày trước đó ngài đã xem đoạn video, trong đó bọn khủng bố Hồi Giáo IS mô tả Đức Giáo Hoàng là một mục tiêu của chúng. Gần đây, trong một video khác, được truyền trên kênh Telegram của những kẻ ủng hộ ISIS, cho thấy Italia là mục tiêu tiếp theo của các cuộc tấn công cực đoan sau các vụ khủng bố tại Tây Ban Nha.

Đức Hồng Y nói: "Rõ ràng, người ta không thể không lo lắng, trước hết là đối với thứ hận thù vô nghĩa này." Nhưng ngài nói thêm rằng Vatican sẽ không thêm nhiều biện pháp khác để bảo đảm an ninh vì những biện pháp an ninh được áp dụng trong thời gian gần đây đã là rất cao.

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 29.08.2017 18:11