Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ơn gọi linh mục gia tăng tại Giáo phận East Anglia ở Anh

§ Hồng Thủy

Giáo phận East Anglia ở Anh (bao gồm các quận Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk vàPeterborough ở miền Đông nước Anh) hiện có 12 chủng sinh đang theo học để trở thành linh mục. Đây là con số chủng sinh cao nhất của giáo phận trong vòng 30 năm nay.

5 chủng sinh bắt đầu chương trình học từ tháng 9/2017 tại 6 chủng viện khác nhau ở Italia, Tây ban nha và Anh.

Cha Pat Cleary, giám đốc ơn gọi của giáo phận cho biết rằng có một yếu tố đàng sau sự gia tăng các ứng viên linh mục, đó là sự ưu tiên mà Đức cha Alan Hopes dành cho các ơn gọi. Cha Cleary chia sẻ với báo Catholic Herald là Đức cha Hopes nhớ tên từng ứng viên trong lời cầu nguyện hàng ngày của ngài. Khi Đức cha đi đến các giáo xứ mà ngài biết có những người đang nghĩ đến việc trở thành linh mục, ngài tìm gặp và khuyến khích họ.

Tại giáo phận East Anglia có đền thánh Đức Mẹ Walsingham. Giáo phận có thể trả chi phí huấn luyện các chủng sinh nhờ chương trình gây quỹ “Sống động trong đức tin”.

Năm ngoái, giáo phận East Anglia có linh mục đầu tiên sau 4 năm. Cha Jaylord Magpuyo bắt đầu học tại Philippines và được thụ phong linh mục tại nhà thờ thánh Gioan Tẩy giả ở Norwich. (Catholic Herald 12/01/2018)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 15.01.2018 14:35