Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Obama âm mưu xoay ngược Tu Chính Án Stupak-Pitts?

§ Trần Mạnh Trác

Washington DC, 10/11/2009 09:18 (CNA). - Lời tuyên bố cuả Tổng thống Obama về dự luật Cải Tổ Y Tế rằng có nhiều việc cần phải làm thêm trong vấn đề phá thai đã gây lo ngại rằng ông dự định sẽ làm suy yếu Tu Chính Án Stupak-Pitts, là Tu Chính Án cấm dùng tiền liên bang để tài trợ phá thai.

Phát biểu với ABC News ngày thứ Hai, Tổng thống Obama nói rằng luật này phải là "một dự luật chăm sóc sức khỏe, chứ không phải là một dự luật về vấn đề phá thai."

"Chúng tôi đã không tìm cách để thay đổi các nguyên tắc đã được chấp thuận trong một thời gian rất dài, tức là tiền liên bang sẽ không được sử dụng để tài trợ phá thai," ông tiếp tục "Và, tôi muốn đảm bảo rằng điều khoản nào mới cũng sẽ phải thử nghiệm trên tiêu chuẩn đó – nghiã là chúng ta không lén lút tài trợ cho phá thai, nhưng, mặt khác, chúng ta không hạn chế sự lựa chọn bảo hiểm của phụ nữ, bởi vì một trong những cam kết tôi thực hiện trong cùng một bài phát biểu đã nói rằng nếu bạn đang hạnh phúc và hài lòng với bảo hiểm mà bạn có, nó sẽ không bị thay đổi."

Nói rằng cả hai bên đều có "cảm xúc mạnh", tổng thống cho biết "có nhiều việc” cần phải làm trước khi lập pháp có thể yên tâm là họ "không thay đổi nguyên trạng." (“not changing the status quo.”)

Ý kiến cuả Tổng thống Obama là tiếng vang về các mối quan tâm của bà Cecile Richards, chủ tịch Planned Parenthood, ngày thứ bảy bà ấy đã nói với những người ủng hộ rằng Tu chính án Stupak có thể loại bỏ bảo hiểm phá thai tư nhân.

PolitiFact, là trang web kiểm tra những thực trạng cuả tờ St Petersburg Times, tìm hiểu các luận điệu của dân biểu Nita Lowey, Dân chủ New York, cũng đã tuyên bố giống như vậy rằng Tu chính án Stupak đặt hạn chế mới về bảo hiểm phá thai trong thị trường tư nhân.

Theo PolitiFact, tuyên bố của hai bà là "lừa dối" (“misleading”) bởi vì việc sửa đổi không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bảo hiểm y tế nhưng chỉ liên quan đến bảo hiểm y tế "hoán chuyển" (“exchanges”) cho những người chưa có bảo hiểm hãng hoặc một chương trình của chính phủ.

Chương trính Hoán chuyển này sẽ phục vụ "nhiều nhất là một phần nhỏ của người Mỹ."

Về lời buộc tội rằng bảo hiểm phá thai sẽ chỉ sẵn có cho những người trả chi phí bằng tiền riêng của họ mà thôi, PolitiFact cho biết đó là một "sự xuyên tạc" (“misrepresentation”) còn nặng nề hơn.

"Tu Chánh Án nói rằng các cá nhân mua bảo hiểm trong chương trình Hoán Chuyển vẫn có thể mua bảo hiểm phá thai miễn là không có tiền liên bang được sử dụng. Những người thực sự sẽ trả toàn bộ phí bảo hiểm với tiền riêng của mình - và những người không sử dụng các khoản trợ cấp liên bang - không bị cấm có bảo hiểm phá thai, ngay cả khi họ nhận được bảo hiểm của họ từ cơ quan quản lý việc hoán chuyển cuả liên bang. "

Một số phê bình Tu chính án Stupak là đặt giới hạn "nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn so với thực tại."

PolitiFact báo cáo rằng chỉ có một trường hợp mạnh mẽ hơn, đó là Tu chính án Stupak tạo ra những trở ngại về tài chính cho việc cung cấp thêm bảo hiểm phá thai nếu hãng bảo hiểm đã chỉ đưa ra một kế hoạch duy nhất không bao gồm bảo hiểm phá thai.

Ông Douglas Johnson, Giám đốc lập pháp cuả National Right to Life Committee (NRLC), cho biết Tu chính án Stupak là điều duy nhất ngăn ngừa dự luật chăm sóc sức khỏe trở thành "một dự luật phá thai."

"Những luận điệu giả dối cuả TT Obama nói rằng ông đã cố gắng để bảo vệ 'nguyên trạng' trên chính sách phá thai, bây giờ là đã lộ nguyên hình đối với mọi giới quan sát," Ông Johnson lập luận. "Trong thực tế, Toà Bạch Cung và các nhà lãnh đạo quốc hội hàng đầu cuả đảng Dân chủ đã làm việc hết sức để tạo ra một chương trình y tế quốc gia mà chính phủ liên bang sẽ có quỹ phá thai theo nhu cầu, giống như lời hứa cuả Obama với Planned Parenthood."

Tổng thống này có một chồng hồ sơ những lời tuyên bố sẽ hỗ trợ kinh phí liên bang cho phá thai.

Trong một bài phát biểu ngày 17 Tháng Bảy năm 2007, về Planned Parenthood Action Fund, ông nói rằng, chăm sóc Sinh Sản (reproductive care) là "thiết yếu" Ông đã đề xuất một kế hoạch chăm sóc y tế công cộng cho tất cả những người không có bảo hiểm y tế có thể truy cập.

"Nó sẽ là một kế hoạch cung cấp tất cả các dịch vụ thiết yếu, bao gồm các dịch vụ Sinh Sản, (including reproductive services)" ông đã sử dụng một thuật ngữ chung chung (reproductive services) thường bao gồm phá thai.

Tổ chức Planned Parenthood Action Fund đang cố gắng tập hợp những người ủng hộ. Ngày 8 tháng 11 nhóm đã đưa ra e-mail cảnh báo rằng Tổng thống Obama đã vận động tranh cử với "một lời hứa sẽ đưa chăm sóc Sinh Sản làm trung tâm kế hoạch cải cách của mình."

Tổ chức kêu gọi những người ủng hộ gửi e-mail cho tổng thống "Bây giờ là lúc ông thực hiện tốt lời cam kết đó."

Trần Mạnh Trác

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.11.2009. 23:58