Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Muốn có hòa bình, hãy dạy con em biết đối thoại

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(EWTN News/CNA) New York City. Đại Diện Thường Trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc là Đức Tổng Giám Mục Bernadito Auza đã tuyên bố trong Diễn Đàn Cấp Cao về Văn Hóa và Hòa Bình tại thành phố New York vào ngày 7 tháng Chín rằng hòa bình là điều phải bắt đầu ngay từ thời niên thiếu. Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu giáo dục con em trong “nền văn hóa gặp gỡ”. Diễn đàn này chú tâm vào việc phát triển con em nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Sự cổ vũ cho một nền văn hóa hòa bình nơi các em nhỏ là rất quan trọng cho một tương lai hòa bình. Để giúp các em thấm nhuần giá trị này, các em cần được giáo dục trong một “nền văn hóa gặp gỡ.” Điều này gồm tạo một bầu khí thực sự tôn trọng, hài hòa, chân thành lắng nghe và đoàn kết mà không làm giảm hay mất đi bản sắc của một người.

Sứ điệp của Đức Mẹ về hòa bình đặc biệt phù hợp với tình hình hiện nay “khi mà những xung đột bạo lực, những hành động khủng bố, những vi phạm quyền căn bản của con người và đói nghèo cùng cực làm chết nghẹt những cố gắng kiến tạo hòa bình.”

ĐTGM nói rằng nhà trường phải dạy con em về đàm luận dân sự, hay như ĐGH Phanxicô gọi là “một ngữ pháp về đối thoại” tạo ra sự hài hòa giữa các tôn giáo cũng như giữa các nền văn hóa đa dạng. Những sự hiểu biết này sẽ giúp con em thực hiện cuộc đối thoại khôn ngoan, trí tuệ và có khả năng cùng nhau tìm ra chân lý, kiến tạo văn hóa hòa bình.

“Một nền văn hóa như thế sẽ giúp con em có khả năng ứng xử một cách tích cực và xây dựng với nhiều tình huống của bạo lực, nghèo đói, bóc lột, kỳ thị, loại trừ và những hình thức coi khinh khác.”

ĐTGM nói rằng nền văn hóa gặp gỡ này bắt đầu bằng sự hiểu biết về phẩm giáo con người và nhấn mạnh rằng bất cứ sự coi thường nào đối với một người sẽ dẫn đến bất công và bất bình đẳng.

Các quốc gia trên thế giới nên chú ý vào việc ngăn chặn các hành động phá hủy con người như bạo lực và cổ súy vũ khí, đồng thời đặc biệt khuyến khích sự tha thứ và kháng cự bất bạo động. Nền văn hóa hòa bình cũng đòi hỏi những cố gắng kiên trì dẫn đến việc giải trừ vũ khí và giảm bớt sự cậy dựa vào sức mạnh quân sự trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế. Tránh củng cố xung đột và chuyển các nguồn lực ra khỏi lãnh vực phát triển và tiến tới chấm dứt quân sự.

ĐTGM nói rằng thực ra, một nền văn hóa hòa bình chỉ có thể phát triển trong một nền văn hóa tha thứ. Tha thứ là trung tâm của việc hòa giải và xây dựng hòa bình vì nó chữa lành và tái cấu trúc liên hệ tốt đẹp giữa con người với nhau. Tha thứ không có nghĩa là thiếu công bình, nhưng nhận ra những gì là điều xấu xa để can đảm chọn lựa không cho phép những vết thương trong quá khứ làm chảy máu hiện tại và tương lai. Bạo động phát sinh thêm bạo động và sự bất công đối với con người chỉ được xóa bỏ tận căn gốc bằng những phương tiện bất bạo động.

ĐTGM đã trích dẫn thông điệp gởi cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình năm 2017 của ĐGH Phanxicô rằng hòa bình là một món quà của Thiên Chúa nhưng cũng là một thách đố và cam kết vì điều tốt lành cần phải được liên tục cố gắng “tìm kiếm và xây dựng.”

ĐTGM cũng kêu gọi hội đồng hãy đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Phaolô II là hãy đứng lên “trên tình trạng lạnh lùng của một cơ quan hành chánh… để trở thành trung tâm luân lý đạo đức” nơi đó mọi quốc gia đều có một mái ấm để trở thành một “mái ấm của mọi quốc gia.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2017 18:45