Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Mục tử tốt yêu mến, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng vác thánh giá”

§ Lệ Hằng, FMA

Trong bài giảng Thánh Lễ tại nhà nguyện Santa Marta sáng Thứ Sáu 18 tháng Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyên các mục tử hãy “yêu mến, chăm sóc đoàn chiên và chuẩn bị mình sẵn sàng vác thập giá,” đừng phung phí thời gian can dự vào đời sống của những người khác.

Lời khuyên của Đức Thánh Cha được rút ra từ Phúc Âm của Thánh Gioan kể lại cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô.

Hãy theo Thầy.

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? “ Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”

Những lời đối đáp này được lặp lại tương tự như thế đến ba lần. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu muốn hướng dẫn Thánh Phêrô trên một hành trình tâm lý để thấy mối liên hệ này: yêu mến Chúa nghĩa là “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Và để chăm sóc chiên con của Thầy, người mục tử phải “chuẩn bị chính mình”, phải dám theo theo Thầy sẵn sàng vác thập giá.

Tình yêu là căn tính của người mục tử.

Bước đầu tiên để trở thành môn đệ đích thực của Con Thiên Chúa là yêu mến. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng chăm sóc và lo lắng cho đoàn chiên Chúa là một phần thiết yếu trong căn tính người mục tử.

Ngài nói:

“Căn tính của giám mục, linh mục chính là một mục tử.”

“Yêu mến Thầy, hãy chăm sóc chiên của Thầy và chuẩn bị mình. Yêu mến Thầy hơn tất cả những gì khác. Hãy yêu mến Thầy hết sức con có thể, nhưng hãy yêu mến Thầy. Đó là những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi các mục tử và tất cả chúng ta. ‘Hãy yêu mến Thầy’. Bước đầu tiên trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa là yêu mến.”

Đến nơi mà anh em không muốn đến.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng phần số của những ai đón nhận Chúa trọn vẹn là “tử đạo” và “vác thập giá” nghĩa là được đưa đến nơi họ không muốn đến. Nhưng đây là la bàn định hướng cho người mục tử.

“Hãy chuẩn bị cho những thử thách; hãy chuẩn bị bỏ lại sau lưng mọi thứ, để người khác có thể đến và làm những việc khác. Hãy chuẩn bị chính mình cho sự lãng quên trong cuộc đời này. Và họ sẽ mang anh em dọc theo những con đường đầy nhục nhã, đến độ tử vì đạo. Những người ca ngợi anh em, nói tốt về anh em khi anh em còn là một mục tử thì giờ đây sẽ nói xấu anh em, bởi vì người khác đã đến và được ưa chuộng hơn anh em. Hãy chuẩn bị vác thập giá khi người ta mang anh em tới những nơi mà anh em không muốn đến. Hãy yêu mến, chăm sóc đoàn chiên và chuẩn bị chính mình. Đây là tấm bản đồ chỉ đường, là la bàn của một mục tử.”

Đừng xen vào việc người khác.

Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung đề cập đến điều cuối cùng là một cám dỗ phổ biến: đó là ước muốn can dự vào đời sống của những người khác chứ không hài lòng với việc chú tâm vào công việc của mình mà thôi.

“Hãy lo việc của mình đi và đừng dí mũi vào những công việc của người khác. Người mục tử yêu mến, chăm sóc cho đoàn chiên và chuẩn bị chính mình trước những thánh giá…Đừng phung phí thời gian lo những chuyện bao đồng, dù là những đồn thổi liên quan đến Hội Thánh đi chăng nữa. Hãy yêu mến, chăm sóc đàn chiên của Chúa và chuẩn bị mình để đừng sa chước cám dỗ.”

Lệ Hằng, FMA

Đọc nhiều nhất Bản in 19.05.2018 17:20