Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Một triệu kinh Mân Côi” để Sri Lanka bầu chọn được các lãnh đạo tốt

§ Hồng Thủy

Hàng trăm tín hữu Công giáo của tổng giáo phận Colombo, nước Sri Lanka, đã tham dự lễ Đức Mẹ Fatima hôm 13/10/2019 tại nhà thờ thánh Mátthêu.

- Audio “Một triệu kinh Mân Côi” để Sri Lanka bầu chọn được các lãnh đạo tốt

Hiện diện trong Thánh lễ có các thành viên của nhóm “Tông đồ Fatima thế giới”. Nhân dịp này, cha Shelton Dias, linh mục tuyên úy của Hiệp hội đã đưa ra sáng kiến đọc một triệu kinh Mân Côi, trước cuộc bầu cử sắp tới, cầu nguyện để chọn được các nhà lãnh đạo tốt.

Một số thành viên của Hiệp hội đã trình bày lòng sùng kính của họ với Đức Mẹ Fatima. Cô Mandhakini Wickremasuriya nói: “Mẹ rất thánh đã sống giữa những khó khăn và vấn đề. Vì thế, Mẹ là mẫu gương cho tất cả thiếu nữ, dẫn đưa đến cuộc sống đúng đắn”.

Giới thiệu với các tín hữu sáng kiến “một triệu kinh Mân Côi” cho cuộc bầu cử vào ngày 16/11, cha Shelton mời gọi tất cả đọc 40 mầu nhiệm Mân Côi trong một tháng, từ ngày 13/10 đến ngày 13/11, để dân tộc Sri Lanka bầu chọn được các lãnh đạo tốt cho đất nước. (Asia News 15/10/2019)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 16.10.2019 14:12