Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Linh mục Argentina phải chuyển giáo xứ vì bị đe dọa

§ Hồng Thủy

Moreno – Đức cha Fernando Carlos Maletti, Giám mục giáo phận Merlo-Moreno, đã chuyển cha Eduardo Farrell khỏi giáo xứ Thánh Tâm ở khi Cuartel V, sau khi cha Farrell liên tiếp nhận được những lời đe dọa.

Đức cha Maletti nhấn mạnh đến việc buôn bán ma túy bất hợp pháp tại các khu dân cư, ngày càng gia tăng và tạo nên sự suy giảm sức khỏe của giới trẻ và các cuộc đụng độ tàn bạo.

Giáo hội và các tổ chức, từ lâu đã dấn thân hoạt động để ngăn chặn nạn nghiện ma túy. Đức cha Maletti khẳng định rằng “các hoạt động mục vụ này có khuynh hướng xung đột với lợi ích nhỏ nhặt và đen tối của những người chỉ tìm quyền lực trên các lãnh thổ và lợi nhuận với bất kỳ giá nào bằng các hoạt động bất hợp pháp và đáng nghi ngờ.”

Trong thông tin gửi đến hãng tin Fides có viết: “Trong thời gian gần đây, nhiều người, tín hữu cũng như không phải tín hữu, các giáo dân cũng như không phải giáo dân, đã nhận được những dấu hiệu rõ ràng rằng các hoạt động và lời giảng dạy của họ làm các băng đảng đang hoạt động ngoài vòng pháp luật khó chịu. Trong những tháng mới đây, nhất là trong những ngày gần đây, các cảnh cáo và đe dọa được lập đi lập lại ở khu Cuartel V và nhắm đến cá nhân cha Eduardo Farrell.

Trong khi công khai tố cáo tình trạng đáng lo ngại này, các đức cha của giáo phận khẳng định sự cam kết dấn thân của Giáo hội trong việc tiếp tục, như là Giáo hội, hoạt động với các anh chị em đòi hỏi với lý trí và công lý, quyền được có cuộc sống xứng với nhân phẩm. (Agenzia Fides, 15/03/2017)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 15.03.2017. 11:47