Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kitô Hữu Hy Lạp Cử Hành Lễ Giáng Sinh Trong Nghèo Khó

§ Linh Tiến Khải

ATHÈNES: Đức Cha Nikolas Foskolos, Tổng Giám Mục công giáo Athènes, cho biết Kitô hữu Hy lạp đã cử hành lễ Giáng Sinh trong bầu khí thiếu thốn nhưng liên đới, vì nột phần ba các gia đình tại Hy Lạp hiện rơi vào cảnh nghèo túng do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài từ 5 năm qua.

Đức Cha có cảm tưởng đang cử hành lễ Giáng Sinh trong những năm sau Đệ Nhị Thế Chiến. Có dấu vết ngày lễ tại miền quê, nhưng trong các thành phố bầu khí có vẻ vô danh hơn. Tuy nhiên, niềm hy vọng không thiếu, vì có rất nhiều tình liên đới huynh đệ trong các giáo xứ công giáo và chính thống. Tín hữu đã làm mọi sự có thể để giúp các gia đình gặp khó khăn. Đức Cha hy vọng tình trạng này giúp dân chúng suy nghĩ lại, đặc biệt những người trước đây đã phung phí tiêu pha qúa đáng trong các dịp lễ. Khi mừng lễ Giáng Sinh với tinh thần Kitô đúng đắn hơn, các tín hữu học biết liên đới với những người đau khổ hơn mình (RG 25-12-2012)

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 27.12.2012. 23:06