Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khẩu hiệu và logo chuyến viếng thăm Chilê của Đức Thánh Cha Phanxicô

§ Hồng Thủy

“Mi paz les doy” – tôi ban bình an của tôi cho họ - là khẩu hiệu tiếng Tây ban nha của chuyến viếng thăm Chilê của Đức Thánh Cha Phanxicô từ ngày 15-18/01/2018. Khẩu hiệu này lấy ý từ lời Chúa trong Tin mừng thánh Gioan 14,27: “Thầy để lại bình an cho anh em”.

RV27651.jpg

Logo chuyến viếng thăm Chilê của Đức Thánh Cha Phanxicô - RV

Ủy ban quốc gia chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này cho biết, câu này vừa quen thuộc với các tín hữu Công giáo và cả người ngoài Công giáo. Nó diễn tả rằng với cuộc viếng thăm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mang lời của Chúa Giêsu như món quà đến cho Chilê. Trong thông cáo, Ủy ban cũng nhấn mạnh rằng: “Với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích một nền văn hóa gặp gỡ, thúc đẩy một bầu khí hiệp nhất cho dân tộc Chilê.”

Logo của chuyến viếng thăm rất đơn giản nhưng chứa đựng 3 yếu tố chính của cuộc viếng thăm: Thánh giá và khẩu hiệu là hai điều nhắc đến Chúa Kitô; chữ ký và lá cờ nói đến Đức Thánh Cha; và bản đồ nước Chilê với hàng chữ “Chilê 2018” được viết bằng màu đỏ và xanh dương, hai màu cờ của Chilê, nói đến quốc gia này.

Được biết logo này không phải là một tác phẩm của một tác giả, nhưng là kết quả làm việc của một nhóm các nhà vẽ mẫu, các nhà truyền thông, các linh mục và giáo dân. (REI 20/08/2017)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 21.08.2017 13:40