Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

HĐGM Peru thăng kêu gọi thăng tiến an sinh

§ Linh Tiến Khải

Các Giám Mục Peru mời gọi toàn nước chung sức thăng tiến an sinh, phát huy giáo dục dựa trên các nguyên tắc luân lý đạo đức và việc tôn trọng các quyền con người.

Các GM đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư mục tử gửi tín hữu và nhân dân nhân ngày quốc khánh lần thứ 198 của Peru. Các vị khẳng định rằng việc giáo dục trẻ em và người trẻ có tầm quan trọng hàng đầu. Đã có nhiều tiến bộ nhưng cần phải cố gắng hơn nữa làm sao để có sự cộng tác chặt chẽ giữa các giáo chức và các gia đình trong việc cống hiến cho các thế hệ trẻ một nền giáo dục tốt dựa trên các nguyên lý đạo đức cao và ý thức tôn trọng các quyền con người. Thư mục tử cũng đề cập đến sự cấp thiết đề ra các đường lối chính trị và cung cách hành xử thăng tiến việc tôn trọng các quyền con người, phát triển công bằng xã hội, giữ gìn môi sinh. Tất cả đều cần thiết cho việc loại trừ nghèo đói, thiếu dinh dưỡng. Trong số các lý do gây ra các xung đột xã hội, môi sinh có việc thiếu tôn trọng các thỏa hiệp đã ký kết, cũng như thiếu các cơ cấu giúp đối thoại hữu hiệu.

Các Giám Mục Peru cũng nhắc đến nạn gian tham hối lộ như một bệnh ung thư gặm nhấm xã hội, hệ thống luật pháp và chính trị yếu kém. Các vị mời gọi các giới chức liên hệ tiếp tục cải tiến và thay đổi làm sao đế dân chúng tái tin tưởng nơi công lý và nền chính trị quốc gia.

Sau cùng các Giám Mục thừa nhận Peru đã trở thành nơi có các biến cố lớn như các cuộc thi đấu thể thao liên mỹ châu la tinh, nơi họp của ban chủ tịch Liên HĐGM châu mỹ latinh CELAm và Thượng Hội đồng giám mục cho vùng Amazzonia, và đặc biệt là chương trình chuẩn bị mừng quốc khánh 200 năm (FIDES 26-7-2019)

- Audio: HĐGM Peru thăng kêu gọi thăng tiến an sinh

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 30.07.2019 13:12