Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hàng trăm di tích khảo cổ Kitô giáo ở Iraq có nguy cơ bị biến mất

§ Hồng Thủy

Baghdad – Hàng trăm di tích khảo cổ Kitô giáo ở các miền Kerbala và Najaf, Iraq, đang dần xuống cấp và có nguy cơ biến mất hoàn toàn vì không được chăm sóc, vì sự dửng dưng và thiếu khả năng của chính quyền trung ương Baghdad.

AFP6320883.jpg

Một di tích khảo cổ ở Iraq - AFP

Nghị viên Yonadam Kanna, lãnh đạo phong trào Dân chủ Assiri đã cảnh giác về tình cảnh trên, ông cũng tố cáo cuộc tấn công mới vào gia sản nghệ thuật, lịch sử và văn hóa của cộng đồng người Iraq.

Ông Kanna phê bình bộ trưởng Văn hóa và Du lịch đã không làm gì để cứu 400 di tích khảo cổ bị hư hại. Ông nói thêm rằng các trung tâm này được xem như “trung tâm Kitô giáo của vùng Trung đông và hiện nay chúng có nguy cơ biến mất. Ông kêu gọi cơ quan hữu trách gia tăng cộng tác với các thành phần quan tâm để gìn giữ gia sản Kitô giáo trong các tỉnh này.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Kanna, phó tổng thư ký bộ Văn hóa và Du lịch nói rằng họ không được chu cấp tài chính đủ để duy trì các di tích. Các du tích này cần được sự bảo vệ của lực lượng quân sự bên cạnh những hàng rào bình thường bảo vệ khỏi sự phá hủy. Trước đây, Đức Thượng phụ Công giáo Canđê Louis Raphael Sako cũng đã kêu gọi bảo vệ gia sản văn hóa của Iraq, chứ không chỉ của Kitô giáo.

Trong khi đó, chính phủ Iraq đã tái khởi động cuộc chiến chống buôn lậu các hiện vật và cổ vật, một trong những nguồn sinh kế chính, bên cạnh dầu khí, được các chiến binh IS dùng để chu cấp cho sự tồn tại của họ. (Asia News 28/11/2017)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 28.11.2017 14:10