Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge nói về luật của ACT bắt buộc các linh mục vi phạm ấn tín của phép giải tội

§ Giuse Thẩm Nguyễn

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge nói rằng luật này ‘dường như được thúc đẩy bởi một ước muốn nhằm trừng phạt Giáo Hội Công Giáo’

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleride của giáo phận Brishane, cũng là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Úc phát biểu rằng cái luật mới này áp dụng tại Lãnh Thổ Thủ Đô Úc (Australian Capital Territory, viết tắt là ACT) là “ấu trĩ và ngu dại” và “dường như được thúc đẩy bởi một ước muốn bệnh hoạn nhằm trừng phạt Giáo Hội Công Giáo Úc mà không có sự xem xét đúng đắn hậu quả của quyết định này.”

Các linh mục tại Canberra hiện nay phải đối diện với những tội hình nếu duy trì ấn tín của phép giải tội khi mà có ai đó đến xưng thú tội lạm dụng tình dục trẻ em theo luật mới được thông qua bởi hội đồng của ACT. Động thái này đã dấy lên sự lo ngại rằng những tiểu bang và những lãnh thổ khác của Úc có thể cũng sẽ có những đòi hỏi tương tự.

Theo luật của Giáo Hội, ấn tín của phép giải tội là tuyệt đối và bất cứ linh mục nào vi phạm sẽ bị rút phép thông công.

Đức Tổng Giám Mục Christopher Prowse của Canberra và Goulburn nói rằng “Có kẻ xâm phạm tình dục nào lại đi xưng thú với một linh mục nếu họ biết rằng họ sẽ bị báo cáo. Nếu ấn tín bị bỏ đi, thì khá năng họ thú tội sẽ xa vời và như vậy việc tư vấn để báo cáo sẽ chẳng còn.”

Ngài nói thêm rằng “Chính phủ này đe dọa tự do tôn giáo bằng cách tự chỉ định mình như là một nhà chuyên môn về vấn đề thực hành tôn giáo và bằng cách cố gắng thay đổi bí tích giải tội trong khi không đưa ra được cải tiến nào trong việc an toàn cho trẻ em.”

Đức Tổng Giám Mục Coloridge nói rằng cái luật ấy cũng dấy lên một vấn đề thực tế quan trọng về khả năng thi hành nó. “Nó là một loại luật mà có thể chỉ được soạn thảo và thông qua bởi những người biết rất ít hay mù tịt về cách mà bí tích này tiến hành trong thực tế.”

“Người ta có thể chỉ hy vọng là các khu vực pháp lý khác sẽ cân nhắc kỹ càng hơn trong những quyết định của họ và thiện chí trong việc lắng nghe tiếng nói của các giáo sĩ Công Giáo và người dân hơn là các vị quan chức của ACT đã làm.

Source: Catholic Herald Australian law forces priests to violate seal of confessional

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 13.06.2018 19:20