Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô sẽ sớm cho các linh mục Chính Thống Giáo được kết hôn lần thứ hai

§ Đặng Tự Do

Trích thuật nguồn tin của Romfea, trang tin điện tử tiếng Anh Orthodox Christianity cho biết Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô sẽ sớm cho phép các linh mục được tái hôn. Một tài liệu chính thức sẽ được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô công bố trong đó nêu một cách chi tiết các điều kiện để các linh mục có thể được phép kết hôn lần thứ hai.

Theo tài liệu này, chỉ những linh mục góa bụa, tức là người vợ đã qua đời mới được phép tái hôn, trong khi các linh mục có ý định có một cuộc hôn nhân thứ hai bằng cách rẫy bỏ người vợ mình sẽ không được phép làm như vậy.

Source: Orthodox Christianity - Slovakia’s newest martyr is example for young people, says cardinal

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 05.09.2018 18:27