Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha viết thư riêng cho người dân Argentina

§ Nguyễn Long Thao

Nhân ngày kỷ niệm năm thứ 5 được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư riêng cho nhân dân Argentina nói về tình yêu của Ngài đối với đất nước và xin những người mà vì cử chỉ của Ngài có thể bị xúc phạm, thì xin hãy tha thứ cho Ngài

Franciscus_in_2015.jpg

Bức thư, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, có nội dung chính là ĐGH cảm ơn người dân Argentina đã gửi lời thăm hỏi và cầu nguyện cho Ngài. Những nghiã cử thân thiện này, theo lời Đức Thánh Cha, không phải chỉ đến từ giới chức chính quyền Argentina, mà còn "từ những người có nguồn gốc tôn giáo, chính trị và tư tưởng khác nhau".

Trong bức thư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về tình yêu "sâu sắc và mãnh liệt" của Ngài đối với đất nước Argentina, Ngài nói:

"Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho đất nước và xin những người mà vì cử chỉ của tôi có thể bị xúc phạm, thì xin hãy tha thứ cho tôi".

Ngài nói thêm " Mặc dù Thiên Chúa giao phó tôi một nhiệm vụ quan trọng và hỗ trợ tôi", nhưng Thiên Chúa không để tôi tránh khỏi sự yếu đuối của con người".

Đức Thánh Cha mời các đồng bào Argentina của Ngài hãy tham gia sứ mệnh của Ngài. ĐTC gợi ý: "Nếu qúy vị hài lòng về những điều tôi làm, thì xin quý vị hãy coi những điều đó là của chính quý vị. Quý vị là những người của tôi, những người đã huấn luyện tôi, đã chuẩn bị cho tôi và tiến cử tôi phục vụ người khác”...

Xin nhớ rằng Chúa kêu gọi mỗi người quý vị phải mang sứ điệp về đức tin, lòng thương xót và tình huynh đệ đến nhiều nơi trên trái đất ".

Sau đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả các người Argentina hãy là "những kênh chuyển điều tốt lành và đẹp đẽ, để có thể góp phần vào việc bảo vệ cuộc sống và công lý", gieo trồng hòa bình và tình huynh đệ cải thiện thế giới và chăm sóc người yếu thế.

Cuối thơ, ĐGH viết:

Tôi xin tất cả những người có niềm tin, hãy cầu nguyện cho tôi và những người không có niềm tin xin hãy cầu mong cho tôi được những điều tốt lành

Gửi đến quý vị tình cảm thương mến của người anh em và người cha,
+ Phanxicô

Nguyễn Long Thao

Đọc nhiều nhất Bản in 17.03.2018 14:57