Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha thiết lập giáo phận Thừa Đức

§ Đặng Tự Do

Trong khuôn khổ Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm Giám Mục giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập giáo phận Thừa Đức ở Trung Quốc.

Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ cho đàn chiên Chúa và chú ý với hiệu quả lớn hơn đến phúc lợi tinh thần của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập giáo phận Thừa Đức tại Trung Quốc. Giáo phận này sẽ thuộc về giáo tỉnh Bắc Kinh, với Nhà thờ Chúa Giêsu, người Mục Tử Tốt Lành, được chọn là nhà thờ chính tòa. Nhà thờ này được tọa lạc tại quận Shuangluan, Thành phố Thừa Đức.

Một phần lớn lãnh thổ của tân giáo phận đã từng thuộc về Miền Giám Quản Tông Tòa Đông Mông Cổ. Miền Giám Quản Tông Tòa này được hình thành vào ngày 21 tháng 12 1883 và sau đó được nâng lên hàng giáo phận với chiếu chỉ Quotidie Nos của Đức Giáo Hoàng Piô XII vào ngày 11 tháng Tư 1946.

Địa phận mới nằm ở tỉnh Hà Bắc với lãnh thổ được xác định bởi ranh giới dân sự hiện nay của thành phố Thừa Đức. Thành ra, một phần của hai giáo phận Cẩm Châu và Xích Phong giờ đây trở thành một phần của giáo phận Thừa Đức.

Giáo phận Thừa Đức có diện tích 39,519 km2 với dân số khoảng 3.7 triệu dân, trong đó, có khoảng 25,000 người Công Giáo, sinh hoạt trong 12 giáo xứ và được chăm sóc mục vụ bởi 7 linh mục, khoảng 10 nữ tu và một số chủng sinh.

Đối với Tòa Thánh, giáo phận Thừa Đức là giáo phận mới được thiết lập bởi Đức Thánh Cha Phanxicô. Đối với Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, giáo phận Thừa Đức thực sự đã được thành lập bởi “giáo hoàng đen” Lưu Bách Niên vào năm 2010 và giao cho “tân giám mục” Giuse Quách Kim Tài do y tấn phong làm “giám mục tiên khởi”. Cha Lombardi, khi còn là Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết, giáo phận Thừa Đức là giáo phận ma. “Giáo Hội Công Giáo không có giáo phận nào là giáo phận Thừa Đức,” ngài nói như trên hôm 18 tháng 11, 2010.

Với quyết định mới này, cả Quách Kim Tài, người đã bị vạ tuyệt thông vào năm 2010, và “giáo phận ma” Thừa Đức đã được chính thức công nhận.

Source: Vatican News Pope establishes Diocese of Chengde in China

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 27.09.2018 18:41