Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha sẽ ngồi tòa giải tội tại Đền Thờ Thánh Phêrô

§ Nguyển Long Thao

Nếu qúy vị đang nghĩ tới việc đi xưng tội giữ luật Mùa Chay thì cơ hội bằng vàng đang đến. Tòa Thánh Vatican loan báo vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 rằng Tòa Thánh sẽ cử hành nghi thức Sám Hối bắtt đầu từ lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3 năm 2018 tại đền thờ Thánh Phêrô.

confession.jpg

Chính Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với một số Hồng Y và Linh Mục sẽ ngồi tòa giải tội trong ngày này và ban ơn tha thứ cho các tín hữu.

Được biết năm ngoái tại Vatican cũng có nghi thức giải tội như năm nay nhưng có điểm đáng chú ý là trước hết Đức Thánh Cha cũng đã xưng tội trước khi Ngài giải tội cho người khác. Ngài cũng khuyến khích giới chức tại Tòa Thánh nên thường xuyên ngồi tòa giải tội cho các tín hữu.

Vào ngày 27 tháng Hai năm 2018, trong một bài giảng tại nhà thờ Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha nói tòa giải tội là nơi tha thứ chứ không phải nơi răn đe dọa nạt. Ngài cũng nói Mùa Chay là thời gian giúp người ta trở về với Chuá, biến đổi đời để sống gần gũi Chúa hơn.

Nguyển Long Thao

Đọc nhiều nhất Bản in 02.03.2018 17:11