Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha nâng miền Giám Quản Tông Tòa gần quê hương Mẹ Têrêsa lên hàng Giáo Phận

§ Đặng Tự Do

56456ghjkl.jpg Hôm 5/9/2018, Phòng Báo Chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết như sau:

“Hôm nay, phụng vụ cử hành lễ kính Thánh Têrêsa thành Calcutta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng miền Giám Quản Tông Tòa Prizren lên hàng Giáo phận, và đặt tên là Prizren-Prishtina, để tái lập một giáo phận đã tồn tại trong lịch sử. Tân giáo phận sẽ giữ nguyên địa giới như hiện nay cho đến khi có lệnh mới của Tòa Thánh.

Prizren.jpg

Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Cha Dodë Gjergji, cho đến nay là Giám Quản Tông Tòa địa hạt này, làm Giám Mục.”

Prizren là một thành phố và và là một thủ phủ thuộc tỉnh Prizren của Kosovo. Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, thành phố Prizren có 85,100 dân, nếu tính luôn vùng phụ cận là 177, 800 dân.

Prizren là một thành phố lịch sử nằm trên bờ sông Prizren Bistrica, và trên sườn núi Šar ở phía nam Kosovo. Thành phố này có biên giới với Albania và Cộng hòa Macedonia.

Theo đường bộ, thành phố này Skopje, nơi sinh của Mẹ Têrêsa, 99 km về phía tây bắc của Skopje, 85 km về phía nam của Pristina và 175 km về phía đông bắc của thủ đô Tirana.

Source: Sala Stampa Della Santa Sede Rinunce e nomine, 05.09.2018

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2018 05:18