Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Ông Bruno Forte nói về khái niệm Lòng Thương xót

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

VietCatholic News (Thứ Bảy 24/08/2002 00:30)

Một Thiên Chúa Đấng chuẩn bị khởi sự tất cả với chúng ta

Đang lúc du hành tại Poland, Đức Gioan Phaolô II lại gởi tới nhân loại sứ điệp tình thương xót, có khả năng tái sinh thế giới, yêu anh em và chính kẻ thù nữa.

Đức Thánh Cha truyền tiếp di sản Nữ tu Faustina Kowalska để lại. Chị là một thánh huyền bí Balan thế kỷ 20, nhật ký hằng ngày của chị ghi chép những sự mạc khải của Chúa Kitô về lòng thương xót của Người.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican, Đức Ông Bruno Forte, hiệu trưởng Trường Thần Học Nam nước Ý và là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế nói tới gốc rễ sứ điệp.

Hỏi: Thưa Đức Ông, Lòng thương xót có nghĩa gì?

Đức Ông Forte: Khái niệm lòng thương xót có hai chiều kích cơ bản. Chiều kích thứ nhất được diễn tả bởi tiếng Hy lạp eleos, nghĩa là, lòng thương xót như một thái độ thương hại về sự cực khổ của kẻ khác; một con tim nhạy cảm với những túng thiếu của kẻ khác.

Nhưng, thêm vào điều nói trên, có một ý nghĩa khác, liên kết với tiếng Do thái rahamim, có nguồn gốc trong lòng mẹ; nghĩa là, chỉ tình yêu mẫu tử của Thiên Chúa. Lòng thương xót này là gì? Thánh Bernard giải thích lòng thương xót khi nói Thiên Chúa yêu chúng ta không phải tại chúng ta tốt và đẹp, nhưng bởi vì tình yêu của Người làm chúng ta nên tốt và đẹp--tình yêu mẫu tử của Thiên Chúa.

Một ý niệm cơ bản nổi lên từ hai ý nghĩa này làm đầy con tim con người với hy vọng, nghĩa là Chúa sẵn sàng nhận lãnh anh em, bắt đầu lại với anh em, bất kể lịch sử anh em, quá khứ anh em, kinh nghiệm anh em về sự ghẻ lạnh và bất trung.

Phần cuối thế kỷ được đánh dấu bằng những thảm kịch to lớn, cũng như thảm kịch to lớn tôi lỗi. Tôi tưởng lúc bắt đầu ngàn năm, Đức Giáo hoàng muốn tái phát động tin mừng của Người về lòng thương xót, nghĩa là, tin mừng về một Chúa Đấng sẵn sàng cứu vớt con người, bất kể hoàn cảnh họ đang gặp phải. Một Thiên Chúa chuẩn bị bắt đầu lại mọi sự với chúng ta.

Hỏi: Thưa Đức Ông, làm sao có thể tin vào lòng thương xót này khi chúng ta thấy có sự dữ trong thế gian?

Đức Ông Forte: Đức tin luôn là một thách đố. Đó là một thách đố cho con người mọi lứa tuổi. Đối với con người ngày nay đó là một thách đố phải tin vào sự ngu xuẩn này của tình yêu, sự ngu xuẩn của tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Người. Dầu sao, tôi không nghĩ Đức Giáo Hoàng lo ngại thách đố con người với điều này, bởi vì ngài biết rằng đó chỉ là thách đố duy nhất đáng đặt ra và đáng chấp nhận.

Hỏi: Thưa Đức Ông, con người phải làm gì để đi vào mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa?

Đức Ông Forte: Đầu hàng. Đức khiêm nhượng là con đường kinh nghiệm lòng thương xót. Phó thác chính mình, có lòng tin cậy; có lẽ đó là điều đòi hy sinh lòng kiêu hãnh chúng ta hơn hết, lòng kiêu hãnh của lý trí trưởng thành hiện đại. Nhưng, chính vì lý do này, đức khiêm nhượng là con đàng duy nhất đưa chúng ta vào mầu nhiệm lòng thương xót Chúa. Với Chúa, người ta thắng nếu người ta mất.

ĐÔ Phêrô Nguyễn Quang Sách

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.02.2008. 09:06