Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Hồng Y Raymond Leo Burke được tái bổ nhiệm vào Tòa Ân Giải Tối Cao

§ Đặng Tự Do

(Catholic Herald) - Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Raymond Leo Burke vào Tòa Ân Giải Tối Cao, gần ba năm sau khi đã thuyên chuyển ngài khỏi cơ quan này.

CardinalBurke567.jpg

Sáng thứ Bẩy ngày 30/9/2017, Tòa Thánh đã công bố quyết định này. Cùng với Đức Hồng Y Raymond Leo Burke, Đức Hồng Y Agostino Vallini, Đức Hồng Y Edoardo Menichelli, Đức Tổng Giám Mục Frans Daneels, và Đức Cha Johannes Willibrordus Maria Hendriks cũng đã được bổ nhiệm vào các chức vụ khác nhau trong Tòa án cao nhất của Tòa thánh.

Đức Hồng Y Burke đã phục vụ tại Tòa Thánh trong chức vụ Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao trong sáu năm trước khi bị thuyên chuyển vào năm 2014 sang làm linh hướng cho Dòng Malta, một chức vụ chỉ có tính cách nghi lễ. Việc loại bỏ một Hồng Y cao cấp mà không trao cho ngài những trách nhiệm tương đương ở nơi khác được nhiều người xem là một điều không bình thường.

Đức Hồng Y Burke đã trở thành một người bảo vệ vững mạnh cho giáo huấn truyền thống của Giáo Hội và là một trong bốn Hồng Y đã ký vào 'dubia' (những điểm hồ nghi) để yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô làm sáng tỏ về tông huấn Amoris Laetitia.

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 30.09.2017 18:46