Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Hồng Y Christoph Schönborn chỉ trích một phán quyết của Tòa Án Tối Cao nước Áo

§ Đặng Tự Do

Chủ tịch hội đồng giám mục Áo đã chỉ trích một phán quyết gần đây của Toà án Hiến pháp là dọn đường cho hôn nhân đồng tính ở một đất nước có truyền thống Công Giáo.

Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám Mục Vienna, nói: "Nếu toà án bác bỏ tính độc đáo và đặc quyền pháp lý của hôn nhân, dựa trên sự khác biệt giới tính, nó phủ nhận thực tế và không phục vụ xã hội. "Nó cũng làm hại đến tất cả mọi người, kể cả những gì nó cho rằng đang tìm kiếm để bảo vệ và những ai cần được bảo vệ."

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Áo vào ngày 5 tháng 12 cho rằng luật hôn nhân hiện tại của Áo vi phạm các quy tắc không được phân biệt đối xử khi cấm các kết hiệp tính dục đồng giới và buộc các cặp vợ chồng phải minh nhiên xác nhận xu hướng tính dục của họ. Phán quyết này là một mưu toan nhằm mở đường cho hôn nhân đồng giới trở nên hợp pháp vào năm 2019.

Nếu điều này xảy ra, Áo sẽ là quốc gia Châu Âu thứ 16 cho phép kết hôn đồng giới; 11 quốc gia châu Âu khác đã cho phép các quan hệ dân sự đồng tính.

Trong buổi họp toàn thể đầu tháng 11, các giám mục Công Giáo Áo cảnh báo về những mưu toan hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Trong một bản tuyên bố được thông tấn Kathpress của Áo đăng tải, Đức Hồng Y Schonborn nói rằng 14 thẩm phán toà án tối cao đã đánh "mất đi tính độc đáo của hôn nhân" như là một mối quan hệ giữa nam và nữ "sinh sản, nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, do đó bảo đảm sự kế thừa của các thế hệ. "

Ngài nói thêm rằng phán quyết cũng mâu thuẫn với những phán quyết đã được lặp đi lặp lại của Toà án Châu Âu về Nhân Quyền theo đó hôn nhân giữa người nam và người nữ không thể bị phân biệt đối xử.

Đặng Tự Do

Tags: Nam B MV2

Đọc nhiều nhất Bản in 09.12.2017 18:34