Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Giáo Hoàng công nhận 8 vị Giám Mục Trung Quốc từng bị vạ tuyệt thông

§ Đặng Tự Do

Trong khuôn khổ Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm Giám Mục giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định công nhận là Giám Mục trong tình hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh 8 vị đã từng bị vạ tuyệt thông vì chấp nhận được tấn phong Giám Mục mà không được sự phê chuẩn của các vị đương kim Giáo Hoàng.

Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết với lòng ao ước duy trì việc công bố Tin Mừng ở Trung Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chấp nhận cho hiệp thông hoàn toàn với giáo hội và coi là các Giám mục “chính thức”, những vị sau đã từng được tấn phong mà không được các Đức Giáo Hoàng phê chuẩn:

Giuse Quách Kim Tài (Guo Jincai) của Thừa Đức; Giuse Hoàng Bỉnh Chương (Huang Bingzhang) của Sán Đầu, đại biểu Quốc Vụ Viện Trung Quốc; Phaolô Lôi Thế Ngân (Lei Shiyin) của Gia Định; Lưu Tân Hồng (Liu Xinhong) của Vu Hồ; Giuse Mã Anh Lâm (Ma Yinglin) của Côn Minh, là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc, Giuse Nhạc Phúc Sanh (Yue Fusheng) của Hắc Long Giang, Ignatiô Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu) của Phúc Ninh; và Antôn Đồ Thế Hoa O.F.M (Tu Shihua - vị này qua đời ngày 4/01/2017, trước khi chết đã bày tỏ ước muốn hòa giải với Tòa Thánh).

Thông cáo cho biết thêm Đức Thánh Cha Phanxicô cầu mong rằng, với quyết định trên đây, Giáo hội có thể khởi đầu một cuộc hành trình mới, giúp khắc phục những vết thương quá khứ, thực hiện sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả các tín hữu Công Giáo Trung Quốc.

Cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc được kêu gọi sống trong sự cộng tác huynh đệ hơn, để với quyết tâm mới, loan báo Tin Mừng. Thực vậy, Giáo hội hiện diện để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tình thương tha thứ và cứu độ của Chúa Cha.

Source: Vatican News Pope readmits 8 Chinese Bishops to full ecclesial communion

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 27.09.2018 18:45