Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC tại buổi khai mạc Hội nghị Quỹ quốc tế về Phát triển Nông

§ Văn Yên, SJ

Lúc 9h 14/2/2019, ĐTC đã đến trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới ở Roma để gặp các tham dự viên Hội nghị lần thứ 42 của Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD).

Video: ĐTC gặp các nhân viên IFAD

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 14.02.2019 12:24