Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC Phanxicô với Taizé Châu Âu: khám phá cội rễ đức tin

§ Văn Yên, SJ

Vatican. Nhân cuộc gặp lần thứ 42 của cộng đoàn Taizé Châu Âu, được tổ chức vào năm nay tại Ba Lan từ 28/12/2019 - 1/1/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp đến các bạn trẻ tham dự. Sứ điệp được ký thế bởi ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh. Đề tài của cuộc gặp gỡ năm nay là: “Luôn bước đi, đừng bao giờ bị bật rễ.”

- Audio ĐTC Phanxicô với Taizé Châu Âu: khám phá cội rễ đức tin

Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ Taizé Châu Âu đào sâu đức tin, nhờ việc học hỏi từ những tín hữu Ba Lan, vẫn trung thành với Chúa Kitô dù nhiều lúc bị cám dỗ bỏ cuộc. Nhưng những Kitô hữu này dám tin vào một tương lai khác.

Ngài khuyến khích các bạn trẻ cùng nhau khám phá ra cội rễ của đức tin và chuẩn bị mình để đến với người khác, để đáp lại những thách đố mới của xã hội, đặc biệt là những nguy hiểm đè nặng lên ngôi nhà chung của chúng ta.

Ngài khích lệ các bạn trẻ: “Bằng cách tìm kiếm, cùng với nhiều người khác, các con sẽ khám phá ra rằng có rất nhiều niềm vui khi lên đường, như Apraham, đôi khi không biết trước đích đến.”

Có khoảng 15 ngàn bạn trẻ Châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ này. (CSR_7820_2019)

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 27.12.2019 12:43