Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐGH Phanxicô nói rằng theo Chúa Kitô mà không có Thánh Giá là một cám dỗ

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(News.va) Đài Vatican. Trước khi đọc kinh Truyền Tin cho buổi cầu nguyện vào ngày Chúa Nhật hôm nay 3/9/2017, ĐGH Phanxicô đã nói về ý nghĩa của đoạn Tin Mừng Chúa Nhật với khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô rằng “Theo Chúa Kitô mà không có Thánh Giá là một sự cám dỗ.”

Ngài nhắc đến đoạn khi Chúa Giêsu “tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài sẽ phải đau khổ, chịu chết và rồi sống lại tại Giê-su-sa-lem và thánh Phêrô đã trách Ngài bởi vì thánh nhân không thể chấp nhận rằng những điều tồi tệ đó lại có thể xảy ra cho Đấng Cứu Thế.”

ĐGH nhắc lại lời Chúa đáp lại sự can ngăn của Phêrô rằng “Xa-tan, lui ra đằng sau Thầy, Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Rồi chúa Giêsu chỉ ra con đường phải đi nếu muốn theo Ngài “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

ĐGH nói ngay cả hôm nay “theo Chúa Kitô mà không có Thánh Giá vẫn là một cám dỗ.” Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng con đường của Ngài là con đường tình yêu, và sẽ không có tình yêu đích thực nếu không có hy sinh.”

Chúa Giêsu còn nói rằng “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy.” ĐGH giải thích rằng trong sự nghịch lý này có một luật vàng mà Chúa đã ghi vào trong tâm khảm con người được dựng nên trong Chúa Kitô là “chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 03.09.2017 18:27