Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐGH nói rằng Thánh Lễ là tham dự cuộc Hiến Tế của Chúa Giêsu miễn phí

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(Vatican News) Trong loạt bài về Thánh Lễ, ĐGH đã nói với khách hành hương trong buổi Tiếp Kiến Chung vào hôm Thứ Tư 7.3.2018 rằng người ta không phải trả tiền để tham dự Thánh Lễ, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến Lời Nguyện Truyền Phép trong Thánh Lễ. “Thánh Lễ là tham dự cuộc Hiến Tế của Chúa Giêsu miễn phí. Nếu con muốn, con có thê dâng một lễ vật, nhưng con không phải trả đồng bạc nào.”

Ba thái độ của người môn đệ Chúa Kitô

ĐGH nói có ba cách tiếp cận không bao giờ nên thiếu nơi các môn đệ của Chúa Giêsu: Thứ nhất là học cách tạ ơn, thứ hai là làm cho đời mình thành quà tặng của tình yêu và thứ ba là xây dựng sự hiệp thông vững chắc với Giáo Hội và với mọi người.

Lời Nguyện Truyền Phép, một sư chỉ dạy.

Nói với các khách hành hương tại sảnh đường Phaolô VI, ĐGH nhấn mạnh đến Lời Nguyện Truyền Phép và rằng “Lời nguyện trọng tâm này trong Thánh Lễ dạy dỗ chúng ta, từng chút một, làm cho cả đời ta trở thành một “bí tích Thánh Thể “và đó là lời nguyện ân sủng.”

Qua lời nguyện truyền phép biến lễ vật bánh và rượu trở thành mình và máu của Chúa Kitô, chúng ta cùng kết hiệp với hiến tế hy sinh của Chúa để hòa giải nhận loại trên cây thánh giá.”

ĐGH giải thích thêm rằng khi tưởng niệm việc Chúa chịu chết và sống lại, “Lời Nguyện Truyền Phép xin cho chúng ta được kéo lại gần hơn, nhờ Chúa Thánh Thần, vào sự hiệp thông với những anh chị em khác trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô và hiệp nhất với hiến tế muôn đời của Chúa Con để ca khen và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước mặt Chúa Cha.”

ĐGH kết thúc bài chia sẻ bằng lời nguyện cho tất cả mọi tín hữu, trong mỗi Thánh Lễ được “dìm mình vào “màu nhiệm đức tin” này, hầu mang lại ơn tha tội, xây dựng sự hiệp nhất của Giáo Hội và cho sự hòa giải và hòa bình trong đại gia đình nhận loại.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 07.03.2018 18:09