Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐGH Gioan Phaolô II đem sứ điệp Lòng Thương Xót của Chúa về quê hương Balan

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

VietCatholic News (Thứ Bảy 17/08/2002 00:03)

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến Ba-lan mang sứ điệp về lòng thương xót- của Chúa và nhân loại -về quê hương mình bị dày vò bởi những thay đổi sâu xa từ khi chấm dứt thời cọng sản. Đó là điều mà ngài khẳng định trong bài diễn văn của ngài, khi tới Krakovia, hôm nay lúc 18:15.

Tổng thống Aleksander Kwasniewski đã đọc một bài chúc mừng khi Đức Goan Phaolô II tới phi trường, cũng như hồng y Franciszek Macharski, tổng giám mục Krakovia.

Bầu khí đặc biệt vui mừng và thoải mái. Cả những người lính đến chào mừng ngài đã không do dự xé rào để chụp những bức ảnh Đức Thánh Cha. Đức giáo hoàng thấy rõ được hạnh phúc và tâm trạng rất tốt. Cuối bài diễn văn, ngài cáo lỗi bởi vì, khác với tổng thống và tổng giám mục Krakovia đứng đọc diễn văn, còn ngài thì ngồi. chính vì cái giá sách này đặt trước tôi và ngăn cản tôi đứng dậy ngài đã nói.

Lối 20.000 người đến đón Đức giáo hoàng tại phi trường Krakovia-Balice mang tên của Đức Gioan Phaolô II, và trong các vùng lân cận phi trường.

Bề ngoài ngài xúc động, và tươi cười, Đức Giáo Hoàng đi bộ xuống thang máy bay trước lúc hôn đất người ta dâng cho ngài trong một cái thúng, theo thói quen mổi khi giáo hoàng đến trong một nước, dưới những lời hoan hô của các người đồng quê với ngài: Hoan nghênh ngài đã về nhà, Chúng con yêu mến ngài, Hoan nghênh ngài tới Krakovia !

Lần nữa tôi chào nước Ba-lan và tất cả những người đồng quê với tôi. Tôi làm như vậy mổi khi tôi về lại quê hương tôi với cũng một tâm tình xúc động và vui tươi. Lần này tôi chỉ đến Krakovia nhưng với một ý nghỉ mặn nồng, tôi ôm choàng hết nước Ba-lan và hết những người đồng quê của tôi, ngài đã tuyên bố.

Điều gì xảy ra tại Ba-lan khiến tôi hết sức quan tâm, ngài nói tiếp. Tôi biết quê hương chúng ta đã thay đổi nhiều từ cuộc thăm viếng của tôi lần thứ nhất trong năm 1979. Tôi xác tín rằng quê hương chúng ta can đảm hướng tới những chân trời mới phát triển trong hòa bình và thịnh vượng, ngài đã nói thêm.

Đức giáo hoàng đã giải thích ngài lợi dụng cuộc hành hương này (cuộc viếng thăm chính thức lần thứ tám của ngài tại Balan) để quan sát người Balan quản lý thể nào quyền tự do tái chiếm của mình.

Trong bài diễn văn của ngài, đọc giọng mạnh và rõ, Đức Giaon Phaolô II đã nhắc rằng Giáo hội luôn luôn nhấn mạnh về sự kiện người ta không thể xây dựng tương lai hạnh phúc cho xã hội trên sự nghèo đói, sự bất công, sự đau khổ của một ngưới anh em, ám chỉ đặc biệt tới 18% người đồng hương thất nghiệp của mình.

Những người tôn trọng tinh thần khoa học đạo đức xã hội công giáo không thể làm ngơ trước số phận của những kẻ không có việc làm, sống trong một cảnh nghèo ngày càng tăng mà không viễn ảnh cải thiện hoàn cảnh mình và tương lai con cái mình, ngài đã nói thêm.

Đức giáo hoàng đã giải thích rằng mục đích chính của chuyến du hành của ngài là để mang đến sứ điệp lòng thương xót Chúa tại Ba-lan. Ngài đã xác nhận rằng ngày mai thứ bảy, ngài sẽ thánh hiến đền thờ mới kính nhớ Lòng Thương Xót của Chúa, trong vùng phụ cận Krakovia, trung tâm thế giới sùng kính Chúa Giêsu thương xót. Sứ điệp lòng thương xót Chúa đã được loan báo do một cô gái trẻ Ba-lan đọc, nữ tu Faustine Kowalska (1905-1938).

Và như một phản ảnh lòng thương xót của Chúa, ngài đã giới thiệu bốn tôi tớ Chúa Zygmunt Szczesny Felinski (1822-1895), Jan Balicki (1869-1948), Jan Beyzym (1850-1912), và Sancja Szymkowiak (1910-1942) ngài sẽ phong chân phước ngày chúa nhật (giai đoạn hai hành hương của ngài) trong công viên Blonie tại Krakovia.

Ngày thứ hai, Đức Gioan Phaolô II sẽ cử hành kỷ niệm bốn trăm năm cung hiến Đền thánh sự Thương khó Chúa Giesu và Đức Nữ trinh Sầu Bi, trong vương cung Kalwaria Zedrzydowska. Một đền thánh ngài có liên hệ từ tuổi bé. Thật vậy, Đức giáo hoàng đã giải thích trong bài diễn văn của ngài trong đền thánh này ngài đã tìm sự linh hứng cho ngài phục vụ Giáo hội Krakovia và Ba-lan, ngài đã lấy những quyết định và đã học đức tin hướng dẫn ngài, cả trên ngai Phero. Đó sẽ là giai đoạn thứ ba trong cuộc du hành của ngài

Đừng sợ! ngài đã la lên khi kết thúc bài diễn văn, lấy lại những lời ngài đã đọc trong chuyến viếng thăm dầu tiên của ngài, năm 1979, đang lúc còn chế độ cọng sản, một năm sau được bàu giáo hoàng. Anh em hãy tin Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Đức Giáo Hoàng đã chào các viên chức thẩm quyền dân sự và tôn giáo hiện diện trước khi đi về toà tổng giám mục Krakovia, cách phi trường 15 cây số, ngài sẽ ở lại đây cho tới lúc về lại Rome, thứ hai sau.

ĐÔ Phêrô Nguyễn Quang Sách

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.02.2008. 09:05