Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cuộc viếng thăm Hoa kỳ của ĐGH làm thay đổi người Công giáo và công luận

§ Phụng Nghi

New Haven, CT (Knights of Columbus) – Một cuộc thăm dò tiến hành ngay sau khi Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI kết thúc chuyến viếng thăm Hoa kỳ, cho biết cuộc tông du của ngài có ảnh hưởng mạnh mẽ lên thái độ của công chúng đối với Đức thánh cha, đối với Giáo hội, và nhiều người muốn sống đức tin đầy đủ hơn

Cuộc thăm dò 1013 người lớn (trên 18 tuổi) với sai số 3.1%, được Hội Hiệp sĩ Kha luân bố (Knights of Columbus) tổ chức, và tiến hành do Viện Đại học Maria về Công luận (Marist College Institute for Public Opinion) trong thời gian từ 22 đến 24 tháng 4 năm 2008. Viện này cũng triển khai một cuộc thăm dò tương tự trước chuyến tông du của Đức giáo hoàng, để có thể so sánh kết quả trước và sau cuộc thăm viếng của ngài.

Những điểm chính yếu trong kết quả cuộc thăm dò:

Quan trọng hơn nữa, gần một nửa số người (49%) nay hiểu biết nhiều hơn về lập trường của Giáo hội Công giáo đối với những vấn đề quan trọng, và do đó, một tỷ lệ đáng kể những người Mỹ sẵn sàng thay đổi thái độ cá nhân của mình:

Do kết quả cuộc viếng thăm của Đức giáo hoàng: Cứ 10 người thì có 4 người nói họ có thể sẽ sống cuộc đời đạo đức và quan tâm nhiều hơn đến gia đình trong cuộc sống của họ. Cứ 3 người thì có 1 người có thể sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử, các hoạt động cộng đồng và giáo hội.

Hiệp sĩ Tối cao Carl Anderson nói rằng kết quả cuộc thăm dò “chỉ rõ rằng Đức giáo hoàng Bênêđictô đã trao tặng cho người Công giáo Hoa kỳ một vận hội lớn lao. Người Mỹ là một dân tộc đạo hạnh, và họ đáp ứng rất tích cực thông điệp về đức tin, lòng trông cậy và yêu mến mà Đức thánh cha ban ra suốt cuộc thăm viếng của ngài. Bây giờ thì tùy thuộc vào mọi người chúng ta trong cộng đồng Công giáo, hãy đi qua cánh cửa ngài đã mở ra cho chúng ta, và cùng nhau hoạt động để xây dựng một nền văn mình tình thương.”

Muốn biết đầy đủ hơn về cuộc thăm dò, xin đọc tại www.kofc.org

Phụng Nghi

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.05.2008. 16:21