Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Công bố bảng quyết toán ngân sách Toà Thánh 2019

§ Văn Yên, SJ

Trưa 1/10/2020, Toà Thánh đã cho công bố bảng quyết toán ngân sách của Toà Thánh năm 2019, theo đó trong năm 2019, Toà Thánh thu 307 triệu Euro và chi 318 triệu Euro, thâm hụt 11 triệu Euro.

Trả lời phỏng vấn của Vatican News, cha Juan Antonio Guerrero Alves, Bộ Trưởng Bộ Kinh tế của Toà Thánh giải thích: Bảng quyết toán này “không phải là ngân sách của Giáo hội. Chúng ta có các Hội đồng Giám mục, giáo phận, giáo xứ, tu hội, dòng tu, và vô số công trình của Giáo hội trải rộng khắp nơi trên thế giới, nhưng không nằm trong ngân sách của Tòa thánh.” Ngân quỹ này là “ngân quỹ sứ mạng”, vì nó liên kết với sứ mạng của Giáo hội trong việc phục vụ sự hiệp nhất trong bác ái, bao gồm truyền giáo, truyền thông, thúc đẩy phát triển con người toàn diện, giáo dục, trợ giúp cho các Giáo hội gặp khó khăn, đào tạo hàng giáo phẩm, v.v…

Liên quan đến vấn đề thâm hụt tài chính, cha Guerrero giải thích: “Tòa thánh không hoạt động như một công ty hay một nhà nước. Toà Thánh không tìm kiếm lợi nhuận hoặc thặng dư. Do đó, việc Toà Thánh bị thâm hụt ngân sách là điều bình thường.[…] Nhưng chúng ta phải tin tưởng vào Đấng Quan Phòng, vốn hoạt động qua những tấm lòng quảng đại của các tín hữu.” Dù thâm hụt 11 triệu Euro trong năm 2019, nhưng thấp hơn nhiều so với 75 triệu năm 2018.

Hướng đến tương lai, cha Guerrero nhấn mạnh đến việc “thúc đẩy mọi người có động lực và trách nhiệm hơn trong các nhiệm vụ được giao phó, hướng đến tính di động cao hơn, hiệu quả cao hơn và giảm chi phí.”

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 02.10.2020 17:46