Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chương trình "Một phút vì hoà bình 2019"

§ Văn Yên, SJ

Bất cứ bạn ở đâu, vào lúc 13h ngày 8/6/2019, bạn hãy dừng lại, cuối đầu và cầu nguyện cho hoà bình; mỗi người cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình.

Diễn đàn quốc tế Công giáo Tiến hành thực hiện sáng kiến “Một phút vì hoà bình 2019”.

Nội dung sáng kiến ghi: “bất cứ bạn ở đâu, vào lúc 13h ngày 8/6, bạn hãy dừng lại, cuối đầu và cầu nguyện cho hoà bình; mỗi người cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình”.

Chương trình này mời tất cả mọi người Công giáo, và các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác và tín đồ thuộc các tôn giáo khác, những người nam nữ thiện chí cùng hợp nhất và tham gia.

Sáng kiến này cũng là lời đáp lại tuyên ngôn chung về “Tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình và chung sống” được ĐTC Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al -Tayyeb ký ngày 4/2/2019 tại Abu Dhabi.

Việc này có thể thực hiện cá nhân hoặc nhóm. Nó có thể trở thành một dịp để gặp gỡ ngày 8/6 hoặc gần ngày này, và được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 05.06.2019 17:12