Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các linh mục suy tư về thánh Phanxicô và Tháng Truyền giáo

§ Hồng Thủy

Các linh mục Công giáo thuộc các cộng đoàn và nghi lễ khác nhau đang tham dự cuộc tĩnh tâm về thánh Phanxicô và Tháng truyền giáo.

Tuần tĩnh tâm được tổ chức tại hồ Galilê và phụ trách giảng thuyết là Đức cha Cèsar Essayan, dòng Phanxicô viện tu, Đại diện Tông tòa tại Beirut cho các tín hữu Công giáo nghi lễ latinh.

- Nghe Audio

Suy tư về thánh Phanxicô

Tuần tĩnh tâm đặc biệt suy tư về con người và linh đạo của thánh Phanxicô, trong dịp kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ của thánh nhân và vua Melek el Kamel của Hồi giáo, và về tháng truyền giáo. Các bài suy niệm của Đức cha Essayan cũng sẽ tập trung vào việc cầu nguyện của thánh Phanxicô, về linh đạoThánh Thể và sự sùng kính của ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria.

Suy tư về “Tài liệu về Tình Huynh đệ nhân loại”

Trang web abouna.org của A Rập nói rằng trong bối cảnh cầu nguyện và suy tư của tuần tĩnh tâm, các linh mục thuộc các Giáo hội Công giáo khác nhau cũng sẽ thảo luận về nội dung và tác động của “Tài liệu về Tình Huynh đệ nhân loại”, đối với hòa bình thế giới và sự chung sống, được Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam của al Azhar ký vào ngày 04/02 năm nay tại Abu Dhabi.

Tháng truyền giáo

Ngoài ra còn có một buổi gặp gỡ trao đổi những quan tâm về Tháng Truyền giáo ngoại thường, đã được ĐTC Phanxicô đề nghị vào tháng 10 tới đây. Đặc biệt, các tham dự viên có thể đưa ra các đề nghị và đóng góp cho các sáng kiến được đưa ra để khuyến khích sự tham gia hiệu quả vào Tháng Truyền giáo của Công giáo tại Thánh địa.

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 04.07.2019 15:18