Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các giám mục Venezuela: Việc tuyên thệ nhiệm kỳ thứ hai của Nicolas Maduro là bất hợp pháp

§ Anthony Nguyễn

Nicolas-Maduro.jpg Trong thông cáo hôm 9 tháng Giêng, Hội Đồng Giám Mục Venezuela khẳng định việc tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của Nicolas Maduro hôm thứ Năm 10 tháng Giêng là bất hợp pháp.

“Tuyên bố khởi đầu một nhiệm kỳ mới vào ngày 11 tháng Giêng 2019 tự bản chất của nó là bất hợp pháp và mở ra cánh cửa cho việc không công nhận chính quyền, vì nó thiếu sự ủng hộ dân chủ về công lý và luật pháp,” các Giám Mục đã viết như trên trong một thông cáo đưa ra sau phiên khóang đại của Hội Đồng Giám Mục Venezuela.

Các vị nhắc lại rằng trong tuyên bố hôm 11 tháng 7 năm 2018, các ngài đã khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào tháng Năm là “bất hợp pháp, cả Quốc hội Lập hiến được thành lập bởi cơ quan hành pháp cũng là bất hợp pháp. Chúng ta đang phải đối mặt với một sự cai trị độc đoán, không quan tâm đến các nền tảng được quy định trong Hiến pháp và cũng chẳng đoái hoài đến các nguyên tắc cao nhất về phẩm giá của người dân.”

Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kéo dài sáu năm vào ngày 10 tháng Giêng trước Tòa án Tối cao, do y khống chế, thay vì trước Quốc Hội do phe đối lập kiểm soát. Quốc hội Venezuela đã bị thay thế bởi Quốc hội Lập hiến, được thành lập vào năm 2017 sau một trò hề bầu cử bị các đảng đối lập tẩy chay.

Các Giám Mục viết tiếp rằng “Trong cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế hiện nay, Quốc hội, được người dân Venezuela bầu theo thể thức bầu cử tự do và dân chủ, hiện là cơ quan công quyền duy nhất hợp pháp có thể thực thi quyền lực hợp hiến của mình.”

Trong khi nhắc lại lời của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi khôi phục Quốc hội, các Giám Mục Venezuela nhấn mạnh rằng: “Người dân Venezuela đã bỏ phiếu tín nhiệm Quốc Hội. Điều này phải được công nhận ngõ hầu các vị dân cử có thể hoàn thành nghĩa vụ đại biểu của mình trong việc đưa ra và ban hành các luật lệ mà đất nước cần phải có để tái lập nền dân chủ và trở lại sự liêm chính và trung thực trong việc quản lý nền kinh tế quốc gia.”

Quốc hội, bị bọn cầm quyền Maduro giải tán, tuyên bố sẽ không công nhận nhiệm kỳ thứ hai của Maduro. Hoa Kỳ và 13 quốc gia Mỹ Châu khác cũng tuyên bố không công nhận bọn cầm quyền Maduro.

Trong số những người tham dự lễ nhậm chức có Daniel Ortega và Evo Morales, tổng thống Nicaragua và Bolivia. Chính phủ Salvador và Cuba, những đồng minh thân cận trước đây của Venezuela đã tuyên bố chấm dứt sự ủng hộ đối với Maduro.

Source: Catholic Herald Venezuelan bishops denounce Maduro’s new presidential term as illegitimate

Anthony Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 12.01.2019 16:14