Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bức thư của Kha Luân Bố bị đánh cắp khỏi thư viện Vatican đã được tìm thấy tại Hoa Kỳ

§ Đặng Tự Do

Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ đã tìm ra một lá thư của Kha Luân Bố (Christopher Columbus) đã bị đánh cắp từ thư viện Vatican.

Bức thư, trong đó Kha Luân Bố trình bày với Tòa Thánh về những khám phá của ông về châu Mỹ, đã được tìm thấy trong bộ sưu tập của một người đàn ông tại Mỹ. Ông Robert Parsons không biết đó là một tài sản của Tòa Thánh đã bị đánh cắp; và đã phải bỏ ra 875,000 Mỹ Kim để mua lá thư này vào năm 2004. Ông đã qua đời vào năm 2014 và nay thì bà vợ Mary Parsons đồng ý trả lại bức thư cho thư viện Vatican.

Tờ Wall Street Journal cho biết bức thư của Kha Luân Bố gởi cho Tòa Thánh vào năm 1493 đã bị đánh cắp không biết vào lúc nào và bức thư được trưng bày trong thư viện Vatican chỉ là một bản sao trong khi bản gốc đã bị mất

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 27.08.2017 18:26