Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

59 sơ thử nghiệm bị dương tính COVID-19 trong hai tu viện ở trong thành phố Rome và gần thành phố Rome

§ Thanh Quảng, sdb

Vatican: Theo tin từ Ý vào ngày 23/3/20 thì hai tu viện nữ, một ở Grottaferrata bên ngoài thủ đô Rome và một ở ngay thành phố Rome trên đường Casilina, đã bị cô lập từ ngày 20 tháng 3 sau khi xét nghiệm thì có tới 59 sơ có kết quả dương tính với coronavirus.

Nữ tu viện thánh Camillo tại Grottaferrata, ở Castelli Romani, là tu viện đầu tiên bị đóng cửa sau khi xét nghiệm có tới 40 nữ tu bị dương tính.

Còn tu viện Thiên thần của Thánh Phaolô nằm trong thủ đô Rome trên đường Casilina là tu viện thứ hai bị ảnh hưởng siêu vi khuẩn Covid-19, sau khi 19 nữ tu trong tổng số 21 nữ tu thử nghiệm và bị dương tính.

Đến nay, đã có hơn 5.000 người chết ở Ý vì căn bệnh truyền nhiễm này.

Thanh Quảng, sdb

Đọc nhiều nhất Bản in 23.03.2020 14:57