Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 9/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết hưởng dùng ơn Thiên Chúa ban

Đức Maria được Thiên sứ kính chào là Đấng đầy ơn phúc

Đấng đầy ơn phúc là Đấng được dồi dào ơn Thiên Chúa cả xác hồn.

Tất cả mọi ơn lành đều bởi Chúa. Và ai ai cũng được hưởng ơn Chúa, không chỉ đầy đủ mà còn dư dật để có thể chu toàn bổn phận của mình, tùy hoàn cảnh, tùy công việc được trao phó hay tự mình xin lãnh trách nhiệm.

Phúc âm nói về những nén bạc vốn, người nhận năm sinh lời ra mười, người được hai cũng sinh lời gấp đôi. Họ lại còn được chủ khen là tốt lành, trung tín và thăng thưởng chức lớn, bổng lộc nhiều. Chỉ có anh chàng đem chôn vốn đi, nên bị chủ chê là lười biếng vô dụng, đòi vốn lại và đuổi đi.

Đức Maria đã được Thiên Chúa biệt đãi với những hồng ân lớn lao, nhưng nếu Đức Mẹ không sử dụng các ơn ấy mà làm lời ra thì cũng bị thu lại. Mà càng được nhiều ơn, khi bị thu lại càng thiệt thòi nhiều.

Nhưng Đức Maria đã tận dụng mọi khả năng Chúa ban. Kho tàng ơn phúc của Mẹ vì thế đầy tràn, như lời Sứ thần chào Mẹ là "Đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà". Thiên Chúa đã thực thi lòng nhân và lời hứa của Ngài là cho Con Một yêu quý của Ngài giáng trần làm con Đức Mẹ để giải thoát muôn dân khỏi kiếp lầm than, khỏi sự áp bức và khỏi mọi mưu chước quỷ dữ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria đã được Thiên Chúa luôn luôn ở cùng Mẹ, vì thế Mẹ cũng luôn luôn được đầy ơn phúc. Xin Mẹ giúp chúng con biết luôn luôn đón nhận ơn Chúa và làm cho ơn Chúa nên dồi dào.

* Hát ĐK trang 13 số 9

2. Lạy Đức Maria là Mẹ đầy ơn phúc, xin cho chúng con được nhờ phúc cả của Mẹ mà trung thành với ơn Chúa.

* Hát ĐK trang 13 số 9

3. Lạy Đức Maria đầy ơn phúc, xin giúp con sống xứng đáng là con Mẹ và được đời đời ở bên Mẹ.

* Hát ĐK trang 13 số 9

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33