Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 8/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết quý trọng Đức khiết trinh

Đức Maria trinh khiết vẹn toàn

Các Thánh Trinh Nữ là những bông huệ trắng tinh tỏa hương thơm ngát nơi tiền đường nhà Chúa là Hội Thánh.

Đức Maria là Trinh Nữ Vương rạng ngời tỏa hào quang và hương khiết trinh ngập Thiên đàng.

Nhưng thế nào là trinh nữ ?

Người ta thường nói: "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng", nhưng xã hội trần thế với đồi phong bại tục, đã làm cho chữ trinh mất giá và chẳng mấy người biết quý trọng tiết trinh.

Hội Thánh không căn cứ vào thể trạng trinh nguyên mà tuyên dương các Thánh Trinh nữ, nhưng chỉ coi là Trinh trong khi nó được kèm với khiết trinh. Và trước nhan Thiên Chúa cũng chỉ có linh hồn khiết trinh mới là trinh trong.

Vì thế, có thể có người được xét nghiệm lâm sàng bảo đảm cho là: Còn thể trạng trinh nguyên, nhưng thực tế tâm hồn người đó đã sa đọa và nhơ nhớp, vì tư tưởng, ước muốn của người ấy đã vẩn đục do gương xấu, do sách vở, phim và tranh ảnh đồi trụy... nhất là do giao du với ngụy trang tình bạn.

Trái lại, cũng có những người bị phẫu thuật, hay tai nạn hoặc bị xâm phạm thô lỗ và bất công... nhưng vẫn được coi là trinh nguyên trước mặt Thiên Chúa, vì không ưng thuận điều sai trái. Họ thực là những bông sen vượt trên đầm lầy.

Khiết trinh hệ tại tâm hồn tiết hạnh, tư tưởng trong sáng và biết dè dặt hơn là thể xác vẹn toàn.

Sự khiết trinh trong sáng của Đức Mẹ lại được Đức Chúa Thánh Thần quản lý và biến thành cung điện thánh thiện cho Ngôi Lời xuống thế.

Tâm hồn Đức Maria đã được lửa kính mến Chúa hướng dẫn và đi lên, chứ không bao giờ để cho tư tưởng trần tục xâm nhập làm hoen ố.

Hội Thánh tôn vinh Đức Maria là Đấng trinh khiết vẹn toàn cả về tinh thần và thể lý. Cung lòng Đức Mẹ đã được trở nên Tòa Đấng của Con Thiên Chúa làm người, của Vua muôn vua.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria trinh khiết vẹn toàn, con kính chào Mẹ đầy ơn phúc, Nữ Vương các Thánh nam cùng các Thánh nữ.

* Hát ĐK trang 13 số 8

2. Lạy Đức Trinh nữ Maria, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa và Con Thiên Chúa đã đầu thai làm con Mẹ vì cung lòng Mẹ tuyệt đối trinh trong.

* Hát ĐK trang 13 số 8

3. Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin Mẹ giữ gìn giới trẻ được trong trắng và giúp cho nhiều người được nhập hàng những kẻ mặc áo trắng trinh trong theo Con Chiên Thiên Chúa, hát bài thánh ca tuyệt vời.

* Hát ĐK trang 13 số 8

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33