Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 7/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết xa lánh điều tội lỗi

Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội

Nguyên tổ chúng ta là Adam - Evà đã phụ tình Thiên Chúa, tự cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, vì thế, chúng ta là con cháu các Ngài, bị ảnh hưởng tội vô ơn, óc phản động ngay từ lúc mới được hoài thai trong lòng mẹ. Đó là án phạt tội nguyên tổ, tội cầm buộc ta trong kiếp lầm than.

Nhưng Thiên Chúa là tình yêu vô biên, và trung kiên muôn đời, không nỡ bỏ mặc ta lầm than trong kiếp tội lỗi, đã tha thứ cho cả loài người chúng ta ngay. Nhưng với điều kiện là từng người phải tin và nhận Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Đấng Thiên Chúa sai xuống gian trần để giải thoát cả nhân loại khỏi xiềng xích là tội lỗi và tính hư tật xấu.

Để được như thế, Thiên Chúa đã tiên liệu cho Đấng Cứu Thế một người mẹ xuất thân từ dòng dõi Adam - Evà. Nhưng không lẽ Mẹ Đấng Cứu Thế mà mang án tội tổ tông, thì làm sao chế ngự được Satan. Thiên Chúa đã tiên báo khi lên án Satan: Người nữ sẽ đạp đầu mày, mày muốn cắn gót chân bà, nhưng không cắn được.

Hình ảnh này cho ta thấy Satan đã bị Đức Trinh nữ Maria đạp đầu xuống đất. Nó lồng lộn muốn hại bất cứ ai, là lôi người đó vào đường tội lỗi. Nhưng nhờ tình thương và uy quyền của Đức Maria che chở, nó không làm hại được ta nếu ta nép mình bên Mẹ. Như vậy, nếu ta gắn bó với Đức Maria là Mẹ yêu thương ta, thì ta sẽ lánh xa được lòng hận thù và sự tàn ác của Satan.

Thiên Chúa đã vì công nghiệp vô cùng của Đấng Cứu Thế mà ban cho Mẹ Ngài khỏi liên lụy về tội nguyên tổ. Đức Maria là Đấng đầu tiên được hưởng ơn cứu độ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, con xin được cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì ơn đặc biệt Chúa ban cho Mẹ, nhờ đó, chúng con không bị quỷ dữ làm hại được.

* Hát ĐK trang 11 số 2

2. Lạy Đức Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội, là Tòa Đấng khôn ngoan, là Mẹ nhân ái của chúng con, xin Mẹ gìn giữ chúng con được luôn trong trắng cả xác hồn.

* Hát ĐK trang 11 số 2

3. Lạy Đức Mẹ Maria, nhờ ơn Vô nhiễm Nguyên tội, Mẹ đã trở nên tạo vật cao cả nhất của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

* Hát ĐK trang 11 số 2

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33