Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 6/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn khiêm nhường

Theo gương Mẹ ta cần tự hạ trước mặt Chúa

Khi Đức Maria vừa nghe lời Thánh Elisabeth chúc khen Mẹ có phúc hơn tất cả nữ giới, thì phản ứng của Đức Mẹ là: Nhận biết mình có phúc thật, nhưng xưng ra phúc đó chính là do Thiên Chúa muốn làm hiển vinh danh Ngài. Mẹ thưa với Thiên Chúa: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Người đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Danh Ngài là Thánh".

Vậy khiêm nhường thật không phải là chối bỏ vinh dự và hạnh phúc Thiên Chúa ban cho, nhưng quy hướng chúng về Thiên Chúa với tâm tình biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Vì mọi điều Chúa đã làm: - Chúa hạ bệ kẻ kiêu căng và nâng lên những ai ở khiêm nhường. - Kẻ giàu có Chúa đuổi về tay trắng và cho kẻ đói nghèo được cơm no áo ấm. - Chúa phù trợ, hướng dẫn những ai kính sợ Ngài.

Vì khiêm nhường, Đức Mẹ Maria nhận thức mình chỉ là không và xưng ra những gì mình có đều do Chúa thương ban cho không điều kiện; và biết mình phải sống làm sao để thiên hạ nhận ra thế nào là phúc thật cho những ai sống vì Chúa, sống cho Chúa và sống với Chúa. Đức Maria đã nói một câu, nghe thì tưởng là tự phụ, nhưng nếu suy tư, câu ấy lại là lời khiêm nhường và biết ơn đối với Thiên Chúa. Đức Maria nói từ đây muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria, vì Mẹ đã tự hạ xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ là Nữ Vương trời đất. Xin giúp chúng con nhận thức được sự yếu hèn của con, để được Thiên Chúa đoái thương.

* Hát ĐK trang 13 số 7

2. Lạy Đức Mẹ Maria, xin cho con biết theo gương Mẹ, luôn khiêm nhường quy hướng đời con về Thiên Chúa để tôn vinh Ngài.

* Hát ĐK trang 13 số 7

3. Lạy Đức Mẹ Maria, xin cho con biết sống khiêm nhường theo gương Mẹ, để đón nhận và hưởng dùng ơn Chúa với tâm tình biết ơn.

* Hát ĐK trang 13 số 7

* NB: Nếu hát được các bạn hãy cùng nhau hát nhỏ tiếng và khoan thai Kinh Magnificat: Linh hồn tôi...

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33