Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 5/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn biết luôn luôn sám hối

Vững tin vào tình Mẹ Maria yêu ta mà chân thành sám hối

Có lần Thánh Anphong tổ phụ Dòng Chúa Cứu Thế, trong lúc phấn khởi vì cảm thấy mình thiết tha kính mến Đức Maria nên thưa với Đức Mẹ: "Mẹ ơi, Mẹ biết không, con kính mến Mẹ hơn là Mẹ thương con", thì liền sau đó Thánh nhân cảm thấy xấu hổ vì như nghe được Đức Mẹ trả lời: Này con nhỏ dại của Mẹ, Mẹ yêu con bao la tha thiết không thể nói ra bằng lời. Tình con yêu Mẹ có là chi.

Và như để chuộc lỗi, Thánh nhân đã sáng tác một tập sách tựa đề là "Vinh quang của Đức Maria". Sách ấy đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, cả bằng tiếng Việt Nam và được phổ biến rất rộng rãi. Hiện nay không gặp lại nguyên bản, nhưng tư tưởng của Thánh nhân đã thấm lòng nhiều tác giả nói về Đức Mẹ, và được lập lại trong những thi ca, ca tụng Mẹ Maria. Tung hô tình Mẹ yêu ta tha thiết, mặn mà vượt xa tất cả tâm tình của các bà mẹ trẻ ngàn đời góp lại.

Vì không ai kính mến Thiên Chúa và Đức Giêsu bằng Đức Mẹ. Cũng không ai có tấm lòng vị tha và hiểu hoàn cảnh của chúng ta bằng Đức Mẹ. Không ai thiết tha với các linh hồn bằng Đức Mẹ, và cũng không ai hiểu thấu được những đau khổ Chúa Giêsu chịu để cứu các linh hồn như Mẹ. Nên ngoài Thiên Chúa, cũng không ai biết và hiểu được tình mẫu tử của Mẹ đối với chúng ta.

Cũng không ai hiểu giá trị một linh hồn đáng yêu đáng quý trước mặt Thiên Chúa bằng Đức Mẹ. Kinh Thánh nói: "Thiên Chúa yêu thương ta dường ấy đến nỗi đã sai chính Con yêu quý của Chúa là Ngôi Lời xuống trần để giải thoát loài người khỏi ách nô lệ Satan".

Vậy dù ta không cảm nhận được nhưng hãy tin là ta đang được Đức Maria yêu thương đậm đà.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Mẹ Maria, con chân thành kính mến Mẹ, nhưng sánh với tình Mẹ yêu con bao la như thế, con nguyện xin trọn đời kính mến Mẹ.

* Hát ĐK trang 12 số 4

2. Lạy Đức Mẹ Maria, con xin dâng Mẹ toàn thân con và trót cả đời con để được thuộc về Mẹ.

* Hát ĐK trang 12 số 4

3. Lạy Đức Mẹ Maria, con cũng xin dâng cho Mẹ, gia đình con và cả cộng đoàn chúng con. Xin Mẹ cho chúng con được trung thành kính mến Mẹ.

* Hát ĐK trang 12 số 4

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33