Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 3/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn được vững tin nơi tình Đức Mẹ yêu ta

Ta phải kính mến Đức Maria vì ta là con Đức Mẹ

Nếu bạn không tin nhận Thiên Chúa là Cha thì quả là tội nghiệp cho bạn, vì khi còn sống ở trần gian, bạn chỉ là một tạo vật mồ côi. Dù bạn có giàu sang vàng muôn bạc triệu, bạn chỉ là nô lệ cho vật chất. Khi bạn xuôi tay, vật chất bỏ bạn. Thân xác bạn sẽ tiêu tan. Linh hồn bạn bơ vơ như con không cha. "Con không cha như nhà không nóc".

Nhưng nếu bạn nhận Thiên Chúa là Cha, thì đời đời bạn sẽ có Chúa làm gia nghiệp. Gia nghiệp của bạn là: hạnh phúc có Thiên Chúa là Cha đến muôn đời.

Vả lại, dù bạn không nhận biết Thiên Chúa là Cha, Ngài cũng vẫn yêu thương bạn. Vì tình thương của Thiên Chúa thật bao la không bến không bờ.

Chính vì thương bạn, mà về thể lý Thiên Chúa ban cho bạn được làm người có mẹ, để được nuôi dưỡng, được giáo dục thành nhân. Về tinh thần Ngài cũng ban cho bạn Đức Maria, Mẹ từ bi, Mẹ nhân ái. Đức Maria không sinh ra bạn phần xác nhưng Người yêu thương bạn gấp trăm ngàn lần hơn bà mẹ đẻ cưu mang bạn, yêu thương bạn. Mà cũng phải nói là chính vì mẹ đẻ của bạn cũng kính mến Đức Maria nên đã phó thác bạn cho Đức Maria. Bạn hãy đích thân nói lời: Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ.

Khi Đức Giêsu Kitô dâng mình làm lễ hy sinh trên thập giá, để ta được nhờ sự chết của Ngài mà được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng đã trối chúng ta cho Mẹ Maria khi Ngài nói: "Này bà, Gioan là con Bà". Gioan là môn đệ yêu quý của Chúa, thay cho cả loài người đứng bên Đức Maria, chứng kiến cuộc tử nạn sinh ơn cứu độ của Chúa.

Bạn có tin Đức Maria yêu thương bạn và đã làm, đang làm và còn làm tất cả những gì Đức Mẹ có thể làm để bạn được hạnh phúc đời đời không ? Nếu bạn không tin, thì Đức Mẹ cũng vẫn tự coi mình là mẹ của bạn và của chúng ta hết thảy, dù chúng ta là giáo hay lương, dù chúng ta chối bỏ tình yêu Đức Mẹ, xúc phạm đến Đức Mẹ, thì Đức Mẹ vẫn thương yêu ta như chỉ có mình bạn trên đời, nghĩa là Đức Mẹ yêu thương bạn hết tình. Mẹ không muốn bạn phải đời đời bơ vơ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Mẹ Maria, con tin rằng Mẹ yêu con hơn con có thể tưởng tượng được. Con xin được suốt đời làm con hiếu thảo của Mẹ.

* Hát ĐK trang 12 số 4

2. Lạy Đức Mẹ Maria, vì yếu đuối và bị vật chất cũng như tình đời lôi kéo, con nguyện xin Mẹ đừng buông con.

* Hát ĐK trang 12 số 4

3. Lạy Đức Mẹ Maria, biết bao người không được biết hay cố tình không muốn biết Mẹ yêu thương họ. Con tin là Mẹ không chấp. Vậy xin Mẹ dắt dìu họ về với Mẹ để nhờ Mẹ họ được biết Thiên Chúa là Cha, như chính chúng con đang được hạnh phúc sống trong tình Chúa yêu.

* Hát ĐK trang 12 số 4

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:30