Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 28/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn mến Chúa yêu người

Những phép lạ tại Lộ Đức

Phép lạ là cụm từ Giáo Hội dùng để nói lên những việc siêu nhiên, không do một tác nhân nào của trần thế, vượt trên sự hiểu biết của loài người. Không chỉ là việc khác thường mà còn là phi thường.

Tại Lộ Đức luôn luôn có những việc lạ thường xảy ra: uống nước suối, tắm nước suối hoặc đang lúc người ta cầu nguyện, dự thánh lễ hay kiệu Thánh Thể... nhưng chỉ được ghi trong sổ sách, trong hồ sơ là ơn lạ.

Ơn lạ ấy phải phối kiểm, được cân nhắc, được chứng minh là không do bất cứ một nguyên nhân nào ngoài quyền năng từ Thiên Chúa thông ban qua Đức Maria. Phải mất có khi 50 năm phối kiểm được mới được Hội Thánh công nhận là phép lạ.

Vì thế mà từ khi Lộ Đức trở nên Trung tâm Thánh Mẫu cho cả thế giới, đã hơn 150 năm mà sử sách ghi rất nhiều ơn lạ người ta được tại Lộ Đức, nhưng chỉ có trên 50 vụ việc, sau nhiều năm phối kiểm mới được ghi vào sổ phép lạ.

Tuy nhiên những ơn siêu nhiên mà người ta được Chúa hoán cải tâm hồn, hoán cải cả cuộc đời thì ngày nào cũng có, mà có rất nhiều, Chỉ có các Linh mục ngồi tòa cáo giải và thân nhân của đương sự mới biết được nhiều.

Ví dụ có người không tin Thiên Chúa, hoặc đã xa đã quên Thiên Chúa, đến Lộ Đức chỉ vì chiều vợ con. Đem gia đình tới đó rồi đi chu du. Nhưng rồi, ngày hôm sau vợ con lại ngạc nhiên và sợ hãi vì thấy chồng hay cha lên rước lễ với họ một cách sốt sắng phi thường.

Có người đến Lộ Đức với tâm hồn chai đá, nhưng đã cảm động được gặp một bệnh nhân rất nặng, đến Lộ Đức không để xin được khỏi mà đến dâng bệnh tật của mình để cầu cho bạn hay cho thân nhân đã bỏ đạo, được ơn trở về cùng Chúa trong Hội Thánh. Mà phần nhiều những ơn như thế xảy ra hằng ngày.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ là Đấng đã đem nhiều người không tin Thiên Chúa được nhận ra Thiên Chúa là Cha. Xin giúp con trung thành kính mến Thiên Chúa trọn đời con.

* Hát ĐK trang 13 số 10

2. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ đã đem lại an vui cho nhiều tâm hồn. Họ đã nhờ Mẹ mà chân thành sám hối. Xin thương cho nhiều người mất đức tin được ơn trở lại cùng Chúa.

* Hát ĐK trang 13 số 10

3. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ đã đem lại an vui cho nhiều gia đình, vì người cha khô khan trở nên con hiếu thảo của Chúa.

* Hát ĐK trang 13 số 10

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33