Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 22/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu nguyện cho việc truyền giáo

Đức Mẹ là Mẹ các Thánh Tông đồ

Hội Thánh trong Kinh cầu Đức Bà tuyên xưng Đức Maria là Nữ Vương các Thánh Tông đồ. Nhưng theo thị kiến của Thánh Trinh nữ Maria d'Agreda thì khi Chúa đã lên trời, các Tông đồ đến với Đức Maria thường xưng là con và gọi Đức Mẹ một cách thân thương là Mẹ. Đàng khác Đức Maria trong cách cư xử với các thánh Tông đồ vẫn lấy tình mẫu tử mà kể lại cho các Tông đồ những điều Mẹ đã thấy, đã học được nơi Chúa Giêsu trong cuộc sống gia đình, khác nào Mẹ kể lại cho các em về người anh tuyệt vời của họ.

Thánh Trinh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu cũng nói Đức Maria là Mẹ hơn là Nữ Vương của chúng ta, vì Mẹ gần gũi với mọi người rất thân thương.

Thánh Tông đồ Giacôbê đã từ Giêrusalem đi về phía Tây và mở trung tâm truyền giáo ở Compostel miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Tương truyền rằng trong nhiều năm vất vả truyền giáo, Ngài không thu được kết quả bao nhiêu. Một đêm kia Ngài nghĩ đến Đức Maria và thầm ước, chớ gì có Mẹ Maria ở đây thì phúc đức của Mẹ sẽ thay đổi lòng dân. Tư tưởng ấy làm Ngài phấn khởi và đêm ngày mong ước có Mẹ Maria ở bên. Có thể vì thần giao cách cảm mà một đêm kia đang khi Thánh nhân cầu nguyện cho người ta được nhận biết Thiên Chúa là Cha mà trở lại làm con cái Chúa, thì Thánh nhân thấy một luồng sáng từ trên cao hạ thấp xuống gần nơi Người. Thánh nhân thấy tự nhiên nơi đó có một cột đá mà trước đó Người chưa thấy. Nhìn lên cao hơn Thánh nhân nhận ra Đức Maria đang đứng trên bệ cột, vời Thánh nhân lại, chỉ vẽ cho phương thế phải áp dụng cho việc truyền giáo thế nào cho có kết quả tốt.

Việc Đức Maria đến với Thánh nhân được đồn ra và sau đó dân chúng đã làm một cột đá đặt tượng Đức Maria để nhắc tích này.

Ngày nay Compostel đã trở thành trung tâm hành hương và người các nơi hàng năm đến Compostel rất đông, nhất là các sinh viên các trường đại học.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria là Nữ Vương và là Mẹ các Thánh Tông đồ, xin yêu thương và phù giúp các nhà truyền giáo để Nước Chúa được rộng mở.

* Hát ĐK trang 12 số 6

2. Lạy Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tông đồ và là Mẹ chúng con. Xin cho chúng con được có tinh thần truyền giáo năng động để mở rộng Nước Chúa.

* Hát ĐK trang 12 số 6

3. Lạy Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tông đồ. Xin Mẹ cho mọi người trên quê hương Việt Nam chúng con, được nhận biết Thiên Chúa là Cha và tôn thờ Chúa.

* Hát ĐK trang 12 số 6

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33